al contingut a la navegació Informació de contacte

Bases comunes i convocatòria corresponent a l'oferta pública d'estabilització de 2022

Publicació al BOP, Bases comunes i convocatòria corresponent l'estabilització

Publicació al DOGC, Bases comunes i convocatòria corresponent a l'estabilització

Llista provisional d'admissions i exclusions, de les bases comunes reguladores dels propcessos d'estabilització

Llista definitiva d'admissions i exclusions de les bases comunes reguladores dels processos d'estabilització

Nomenament del tribunal per concurs de les places d'arquitecte, vigilant municipal i educadora dels processos d’estabilització per a la cobertura definitiva de les places vacants a l’Ajuntament de Bellpuig

Acta del tribunal de la convocatòria bases comunes reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari de l'Ajuntament de Bellpuig i creació d'una borsa de treball de VIGILANT

Acta del tribunal de la convocatòria bases comunes reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l'Ajuntament de Bellpuig i creació d'una borsa de treball ARQUITECTE

Acta del tribunal de la convocatòria bases comunes reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l'Ajuntament de Bellpuig i creació d'una borsa de treball d'EDUCADORA

Nomenament de funcionaris de carrera del procés d'estabilització per concurs de mèrits de les places de VIGILANTS i ARQUITECTE

Contractació de personal laboral fix del procés d'estabilització per concurs de mèrits de la plaça d'EDUCADORA

Document Actions