al contingut a la navegació Informació de contacte

Bases comunes i convocatòria corresponent a l'oferta pública d'estabilització de 2022

Publicació al BOP, Bases comunes i convocatòria corresponent l'estabilització

Publicació al DOGC, Bases comunes i convocatòria corresponent a l'estabilització

Llista provisional d'admissions i exclusions, de les bases comunes reguladores dels propcessos d'estabilització

Llista definitiva d'admissions i exclusions de les bases comunes reguladores dels processos d'estabilització

Nomenament del tribunal per concurs de les places d'arquitecte, vigilant municipal i educadora dels processos d’estabilització per a la cobertura definitiva de les places vacants a l’Ajuntament de Bellpuig

Acta del tribunal de la convocatòria bases comunes reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari de l'Ajuntament de Bellpuig i creació d'una borsa de treball de VIGILANT

Acta del tribunal de la convocatòria bases comunes reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l'Ajuntament de Bellpuig i creació d'una borsa de treball ARQUITECTE

Acta del tribunal de la convocatòria bases comunes reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l'Ajuntament de Bellpuig i creació d'una borsa de treball d'EDUCADORA

Nomenament de funcionaris de carrera del procés d'estabilització per concurs de mèrits de les places de VIGILANTS i ARQUITECTE

Contractació de personal laboral fix del procés d'estabilització per concurs de mèrits de la plaça d'EDUCADORA

Nomenament del tribunal per concurs de les places de TÈCNIC EDUCACIÓ INFANTIL i AUXILIAR ADMINISTRATIU  dels processos d’estabilització per a la cobertura definitiva de les places vacants a l’Ajuntament de Bellpuig

Acta del tribunal de la convocatòria bases comunes reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l'Ajuntament de Bellpuig i creació d'una borsa de treball de TÈCNICA D'EDUCACIÓ INFANTIL

Canvi d'hora convocatòria auxiliar administratiu

Acta tribunal convocatòria AUXILIAR ADMINISTRATIU ( temps parcial), AUXILIAR INFORMÀTICA, AUXILIAR TRESORERIA, AUXILIAR TURISME i AUXILIAR ADMINISTRATIU- estabilització

Contractació de personal laboral fix del procés d'estabilització per concurs de mèrits de les places de Tècnic d'Educació Infantil

Contractació de personal laboral fix del procés d'estabilització per concurs de mèrits de les places d'Auxiliar administratiu

Nomenament tribunal per concurs de les següents places, estabilització: Peó brigada pintor, deixalleria, electricista, obres, jardineria i neteja viària

Acta del tribunal de la convocatòria bases comunes reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l'Ajuntament de Bellpuig i creació d'una borsa de treball de PEÓ BRIGADA D'OBRES, PEÓ BRIGADA PINTOR, PEÓ BRIGADA JARDINERIA, PEÓ ELECTRICISTA, PEÓ DEIXALLERIA I PEÓ NETEJA VIÀRIA

Nomenament tribunal procés d'estabilització places de VIGILANT - CONSERGE, MANTENIMENT I PORTERIA DE PISCINA

Contractació personal laboral fix procés d'estabilització de les places de peó brigada

Acta del tribunal de la convocatòria bases comunes reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l'Ajuntament de Bellpuig i creació d'una borsa de treball de VIGILANTS/CONSERGE, PORTERIA PISCINA I MANTENIMENT PISCINA

Contractació de personal laboral fix del procés d'estabilització per concurs de mèrits de VIGILANT-CONSERGE, MANTENIMENT I PORTERIA PISCINES