al contingut a la navegació Informació de contacte

1.12.- MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 12 DEL POUM DE BELLPUIG EN REFERÈNCIA ALS ARTICLE 192 i 193