al contingut a la navegació Informació de contacte

1.9.-MODIFICACIÓ PUNTUAL n.9 del POUM de Bellpuig, per la divisió i/o canvi de classificació de tres sectors de Sòl urbanitzable Delimitat, i el fraccionament de l'àmbit de dos sectors de Sòl urbanitzable delimitat