al contingut a la navegació Informació de contacte

Qui hi participa?

Per al desenvolupament d'el Pla educatiu d'Entorn cal la implicació i participació activa de tots els agents educatius del territori. El Pla educatiu d'Entorn ha de promoure la participació de tots ells i garantir-ne la representació:


· L'administració local.
· Els centres educatius.
· Els serveis educatius.
· Les AFAs i les famílies.
· L'alumnat.
· Professionals d'altres departaments de la Generalitat al territori.
· El teixit associatiu del municipi.
· Entitats culturals, esportives i de lleure.


Cal no oblidar que els infants, adolescents i joves no són només destinataris, sinó també membres actius del desenvolupament dels Plans educatius d'Entorn. Cal comptar, doncs, no només amb les seves necessitats, sinó amb les seves opinions, els seus punts de vista i les seves propostes. Incloure'ls en les estructures participatives formarà part de la seva educació cívica i de la vitalitat dels projectes comunitaris.
D'altra banda, si bé és necessària la implicació de tots els agents educatius, és especialment rellevant el paper dels centres educatius com a principal element socialitzador i l'únic espai compartit per tots els infants i joves.

I per últim, assenyalar la importància de la col·laboració i la participació del voluntariat i del monitoratge en l'execució dels Plans educatius d'entorn. Per això, cal que aquest sector gaudeixi d'una formació prèvia a la seva implicació que els situï en els objectius del Pla educatiu d'entorn i també els doni estratègies per poder dur a terme la seva actuació en les millors condicions. Així mateix, per tal d'optimitzar la seva participació, cal facilitar la seva presència en els diferents espais de reflexió i treball.