al contingut a la navegació Informació de contacte

Pla d'Actuacions

OBJECTIU 1. Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu 

Actuacions:

Projecte referents d'èxit de diferents cultures  

Treball de la transició d'etapes educatives i tallers d'orientació 

Participació sortides 

Taller de català per a monitors "Mou el Català" 

Oportunitats més enllà de l'escola durant l'estiu  

OBJECTIU 2. Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència. 

Actuacions:  

Servei Comunitari 

Jornades de Coneixement Cultural de Bellpuig 

Jornades de Coneixement democràtic de Bellpuig 

Camps de Treball Local estiu  

Mes Jove (tallers sushi, espelmes, ceràmica...  

OBJECTIU 3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i filles i la participació en la vida escolar. 

Actuacions:  

Tallers i xerrades d’acció tutorial compartida per a famílies i/o professionals de l’educació  

Ukeleles a l'Escola  

Música a l'Escoleta 

Nadales comunitàries  

OBJECTIU 4. Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana com a element de cohesió social. 

Actuacions: 

Cursos en llengua catalana (CPNL, CCU, Càritas)  

Club de Lectura Jove 

Recuperació del Seguici Popular  

Foment de valors: Ball de Bastons 

Foment de valors: Sardanes 

Suport i difusió activitats familiars FM Primavera  

OBJECTIU 5. Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l’activitat fisicoesportiva. 

Actuacions:  

Patis Oberts 

Actitivats esportives per a joves Setmana Santa  

Tallers de suport i acompanyament educatiu 

Salut afectivosexual, drogodependències, educació emocional, salut i benestar personal  

Programa Nereu. Escola 

Taula salut comunitària  

OBJECTIU METODOLÒGIC. Treball i aprenentatge en xarxa 

Comissions i grups de treball 

Crear i actualitzar web i xarxes específiques del PEE