al contingut a la navegació Informació de contacte

Oferta educativa

L’oferta educativa de l’Escola s’organitza en quatre grans blocs que inclouen diferents graus d’intensitat i dedicació per part de l’alumnat, des de la presa de contacte i la formació bàsica fins a la preparació per a la professionalització o la pràctica amateur.

SENSIBILITZACIÓ I INICIACIÓ

Programes de primer contacte per a infants de 3 a 7 anys que permeten iniciar-se en la pràctica musical i artística de manera activa i lúdica. Assignatures:

 • Música a l’Escola Bressol (0 a 3 anys).
 • Tallers per a nadons (0 a 3 anys)
 • Sensibilització musical (3-5 anys)
 • Iniciació musical (6-7 anys)
 • Taller d'instruments (6 anys)
 • Cor infantil (5-7 anys)
 • Instrument (7 anys)

FORMACIÓ BÀSICA 

Programa d’aprenentatge bàsic adreçat a nens i nenes de 8 a 11 anys que té per objectiu la utilització conscient i contextualitzada d’elements musicals bàsics que permeten desenvolupar una pràctica artística amateur, participant en la vida cultural de l’entorn. Assignatures:

 • Cor de mitjans
 • Instrument
 • Conjunts instrumentals: banda, orquestra, grup de guitarres, grup de percussió, ensemble, cambra, combo...
 • Llenguatge musical 

FORMACIÓ AVANÇADA

Programa d’aprofundiment que proporciona coneixements pràctics i teòrics que permeten un desenvolupament de les destreses musicals necessàries per participar de manera autònoma en projectes artístics. Assignatures

 • Cor Jove
 • Música i noves tecnologies
 • LLenguatge musical
 • Instrument
 • Conjunt instrumental
 • Combo
 • Cambra

A LA CARTA

Programa adreçat a alumnat que vol participar en algunes de les assignatures, conjunts o cors de l’escola fent un recorregut a mida de les seves necessitats o disponibilitats de temps.

 • Instrument (a partir de 12 anys)
 • Cor infantil i mitjans (5-11 anys)
 • Cor Jove (12-18 anys)
 • Cor d'Adults (a partir de 18 anys)
 • Llenguatge musical (a partir de 12 anys)
 • Conjunt instrumental (a partir de 12 anys)
 • Música i noves tecnologies (a partir de 12 anys)

TRIA'N 3

Programa adreçat a l'alumnat que vol fer classes d'instrument instrument i dues assignatures més segons les seves necessitats o disponibilitats de temps (a partir de 12 anys). Així, a més del seu instrument podran escollir:

 • Cor Jove
 • Llenguatge musical
 • Música i noves tecnologies
 • Conjunt instrumental
 • Cambra o combo.

OFERTA INSTRUMENTAL

Baix elèctric

Flabiol

Piano

Trombó

Bateria

Flauta travessera

Saxo

Viola

Cant

Guitarra clàssica

Tenora

Violí

Clarinet

Guitarra elèctrica

Tible

Violoncel

Contrabaix

Percussió

Trompeta