al contingut a la navegació Informació de contacte

Història

L’Escola Municipal de Música de Bellpugi (EMMB) té per finalitat facilitar l’accés de la població a la sensibilització, la formació i la pràctica envers la música i les arts amb la finalitat de contribuir a l’educació integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social en el territori, així com permetre l’inici a la professionalització.

L’Escola Municipal de Música comença la seva activitat pedagògica obrint les seves portes durant el curs 1985-1986 a l’antic local de l’Orfeó i en una sala de l’Ajuntament. Aglutinant més de quaranta alumnes, s’aconsegueix respondre a una necessitat sorgida de la cultura musical de la vila.

De mica en mica, i sempre amb el suport de l’Ajuntament, l’Escola va augmentant la quantitat d’alumnes i es va consolidant com una realitat molt important, tot incidint en l’ambient  local i difonent la música també a poblacions veïnes. 

Durant el curs 1986-1987 és necessària una ampliació del número d’aules i és per aquesta raó que s’habiliten els baixos del Castell. Aquest mateix any, el col·legi Valeri Serra, cedeix mobiliari i material per a fer possible el funcionament d’aquestes noves aules. 

El curs 1993-1994 rep l'autorització del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a impartir ensenyaments no reglats de música.

Finalment, i un cop més a causa de les necessitats que creà el creixement d’alumnat, l’Escola acabà aposentant-se a les antigues Escoles Nacionals, on encara s’hi imparteixen actualment les classes, i se li donà el nom de “Mn. Jesús Capdevila”, en honor al músic i prevere fill de la vila. 

Actualment i durant els últims cursos,  l’EMMB té uns 200 alumnes, repartits entre els diferents programes educatius que l’escola ofereix.