al contingut a la navegació Informació de contacte

L'Escola

L’Escola Municipal de Música de Bellpugi té per finalitat facilitar l’accés de la població a la sensibilització, la formació i la pràctica envers la música i les arts amb la finalitat de contribuir a l’educació integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social en el territori, així com permetre l’inici a la professionalització.

L’Escola Municipal de Música de Bellpugi (EMMB) té per finalitat facilitar l’accés de la població a la sensibilització, la formació i la pràctica envers la música i les arts amb la finalitat de contribuir a l’educació integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social en el territori, així com permetre l’inici a la professionalització.

L’Escola Municipal de Música és un servei públic de l'Ajuntament de Bellpuig i autoritzat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que té per finalitat facilitar l’accés de la població a la sensibilització, la formació i la pràctica musical i artística amb la finalitat de contribuir a l’educació integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social en el territori, així com permetre l’inici a la professionalització.

L’oferta educativa de l’Escola s’organitza en quatre grans blocs que inclouen diferents graus d’intensitat i dedicació per part de l’alumnat, des de la presa de contacte i la formació bàsica fins a la preparació per a la professionalització o la pràctica amateur.