al contingut a la navegació Informació de contacte

Transició energètica un repte municipal per a Bellpuig i Seana

Com participar en un projecte individual i de millora col·lectiva

PRESENTACIÓ: Presentació PowerPoint Transició Energètica.Transició energetica.jpg

Video de la conferència Transició Energètica.

La transició energètica s’està plantejant a nivell global. La crisi climàtica i els compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és l’argument suficient per iniciar aquest procés de transició energètica i descarbonització de l’economia; el model energètic actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones molt elevats. En contraposició al model actual, la transició ens ha de portar a garantir el dret social a l’accés a l’energia, a democratitzar l'energia i fomentar la participació ciutadana i de la petita i mitjana empresa, a la producció d’energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts de consum, a la substitució de l’energia nuclear i del consum de combustibles fòssils per la producció d’electricitat, de calor i per desplaçar-nos, a la transformació dels nostres edificis, la modernització de la xarxa de distribució, i a desenvolupar eines tecnològiques per gestionar de manera més efectiva.

Europa ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició amb uns objectius concrets pels anys 2030 i 2050, i que preveu que la ciutadania adopti un paper actiu. Actualment el Govern de l’Estat i la Generalitat estan transposant i desenvolupant aquesta normativa, que es afectarà molt directament. Ciutadania, entitats, empreses i administracions tenen un paper clau en aquest procés.

Des de la Regidoria de Medi Ambient de l'Àrea d'Alcaldia de l’Ajuntament de Bellpuig entenem que els ajuntaments no podem continuar actuant només com a consumidors d’energia, i hem de liderar la transició energètica local  reforçant el paper de la població, el comerç i les empreses com a productores d’energies renovables, empoderant la ciutadania per fer-la protagonista en la producció d’energia renovable i facilitant que ningú quedi enrere en aquesta transició energètica. També cal reforçar el paper dels ajuntaments pel que fa a la seva capacitat d’intervenció en el mercat i participar en la distribució i comercialització d’energia verda pels seus consums i els de tercers.

Aquest objectiu de transició energètica justa, democràtica i sostenible, molt especialment en relació a dos eixos principals la producció d’energia elèctrica a partir de fons renovables i  la necessitat d’afrontar canvis estructurals en la regulació de les xarxes elèctriques, i que l’administració pública pugui participar en les activitat de transport d’energia i operació de tot el sistema.

En aquest sentit, i pel que a municipis es refereix, s’han d’adoptar mesures que afavoreixin i permetin la municipalització de les xarxes de distribució d’electricitat, tal i com es fa en altres països d’Europa. L'energia és un dret fonamental i les administracions públiques han de ser garants d’una comercialització socialment responsable i sostenible de l'energia.

ACCIONS:

1.-L’Ajuntament de Bellpuig al 2003 va decidir la bonificació de l’IBI en un 25 % durant quatre anys per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a habitatges particulars.

2.-El govern municipal republicà de Bellpuig al 2020 va decidir modificar l’ordenança  fiscal número 3 d’Impostos sobre Construccions instal·lacions i Obres (ICIO) en els següents termes:

  • -En el cas de les construccions, instal·lacions i obres destinades a habitatge que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per l’autoconsum, incloses aquelles de concepció aïllada i prèvia petició de l’interessat, es concedirà una subvenció equivalent al 95% de la quota de l’impost, pel que fa exclusivament als elements i treballs subjectes a la conversió de l’energia fotovoltaica. Aquesta bonificació estarà condicionada a la prèvia justificació per part del sol·licitant que la instal·lació que es realitza no es d’obligat compliment per la normativa vigent i el Codi tècnic.
  • - En el cas d’instal·lacions d’autoconsum amb injecció o sense d’excedents a xarxa, sempre vinculat a un ús professional o en edificació d’ús comercial es concedirà una bonificació del 50% de la quota de l’impost, exclusivament subjecte als elements de generació d’energia renovable d’origen solar. Aquesta bonificació quedarà limitada a instal·lacions de 100Kwp i fins aquesta potència en el cas d’aquelles amb instal·lacions superiors. Aquesta bonificació serà vinculada a la parcel·la i només podrà ser exercida en un sol exercici

3.-El govern municipal republicà de Bellpuig al 2020 va decidir adherir-se a l’AMEP Associació de Municipis per a l’Energia Pública amb la finalitat de difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible.

4.-Al 2021 es va aprovar una inversió de 104.400,68 euros per a ur a terme un  Projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu mitjançant una instal·lació pròxima a través de la xarxa que ha de permetre la producció de 80.673,56 KW/h anuals que equivaldran al 28 % del consum elèctric de l’edifici de l’Ajuntament, al 6% del consum elèctric de la Casa de Cultura,  al 5% del consum que es fa al Casal d’Entitats Carme Serra i al 61% del consum que es fa a la Zona Esportiva de Bellpuig. LA licitació d’aquest projecte ja s’ha fet i les obres s’iniciaran en breu.

5.-Aquest 2022 s’ha encomanat la redacció d’un nou Projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu mitjançant una instal·lació pròxima a través de la xarxa amb l’objectiu de confluir a les subvencions de l’Institut Català de l’Energia que s’han convocat entre el desembre de 2021 i desembre de 2023. Aquest projecte es materialitzarà a la coberta de l’Escola Municipal de Música de Bellpuig amb l’objectiu de crear un punt d’autoconsum compartit destinat a la ciutadania de Bellpuig.

6.-Impulsar la creació de Comunitats Energètiques locals que integrin, particulars, empresariat, comerç, associacions i entitats amb l’objectiu de fer que la ciutadania de Bellpuig sigui la protagonista del model de transició energètic a nivell municipal. Posant a disposició d’aquestes Comunitats tot el sostre disponible als edificis públics municipals perquè s’hi puguin instal·lar plaques solars fotovoltaiques que nodreixin de producció les Comunitats Energètiques locals i posant en contacte sostre disponible a les naus de les empreses i altres tipus d’equipaments privats perquè es puguin establir cooperacions entre ells i les comunitats energètiques locals.

Els nostres teulats i cobertes són un recurs energètic.

Tenim la solució a la democratització de l’energia damunt els nostres caps.

Si nosaltres no ens fem l’energia, algú ens la farà en contra nostra, com ha estat passant des de sempre fins a dia d’avui.

Ajuntament de Bellpuig Regidoria de Medi Ambient