al contingut a la navegació Informació de contacte

Festivitat de Sant Antoni de la Sitja

Segons Valeri Serra i Boldú, a la seva obra Calendari Folklòric de l’Urgell [1]

“Bellpuig celebra des de 1646 una festa a Sant Antoni, fruit d’un vot de poble. Era’l temps de la guerra dels Segadors; les tropes castellanes <<feren grandíssims danys a tota esta plana de l’Urgell>>, segons se llegeix al Llibre Ver del convent  de   Bellpuig, i vist això per son Guardià , decidí exhortar al poble a <<que en les necessitats i majors apretos devíen recorre a Deu Ntre. Senyor y elegir algun St.>>, i resultà que, segons lo mateix llibre Ver, fou elegit Sant Antoni el 28 de setembre. Afegeix que <<vehentse libres dels perills que sels havía amenaçat de ser cremada y saquejada la vila>>, se reuniren lo dia de Sant Esteve, i, reconeguent la mercè obtinguda, determinaren fixar la festa en lo dia de la traslació del Sant.  Això diu lo cocument, i açò altre afeixeix la tradició oral  ben viva com  a ensenyada cada any en lo sermó de la  festa. Diu que, havent-se’ls  pahers  negat i oposat a certes  pretensions i barbaritats de les tropes castellanes, lo capità que les comanava va fer tancar dintre una sitja al batlle i pahers, fins que cedissin en lo que s’anomena. Que’l poble, fort i ferm en mantindre sa integritat va negar-s’hi, i que aleshores lo capità de les tropes castellanes va fer abocar oli bullent a la sitja  per a que morissin los que hi havia dintre castigant llur tenacitat. Lo poble va escruixir-se i pregar en silenci a Sant Antoni per a que’ls guardés de tot mal, i de tot mal va guardar-los, perque, al ésser fora’ls castellans, van trovar als representants del poble sense’l més petit dany, en vista de lo qual es va votar la festa.

Es costum que pagui l’Ajuntament los gastos del ofici, i aixís ha vingut fent-se des de 1646. Un any en que’l poble patía un alcalde i regidors sectaris incapaços de fer res al indret , negaren la subvenció més uns quants devots passaren pel poble i donà per resultat que mai s’havia fet tant lluida”

L’Ajuntament de Bellpuig en Comissió de Govern de data 11 de gener de 1993 decidí recuperar la festa de Sant Antoni de la Sitja, després de que ja en Comissió de Govern de l’any anterior s’obrís la proposta.

 

Durant els primers cinc anys, es va homenatjar les persones que han desenvolupat les tasques d’alcalde i els diferents regidors que ha tingut el consistori. A partir de l’any 1998, es comencen a realitzar homenatges a les entitats de la vila (socials, culturals, esportives) en funció de la seva antiguitat, tot alternant, quan hi ha hagut canvis a alcaldia, l’homenatge al corresponent alcalde i els seus regidors.

[1] SERRA I BOLDÚ, Valeri: Calendari Folklòric d’Urgell. Ed. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Col·lecció Abat Oliva, nº 20. Barcelona 1981

Així, els homenatges des de l’any 1993 han estat a:

 • 1993:

Sr. Ramon Pont Canela (va ser alcalde de Bellpuig de 1937 a 1938)

Sr. Antoni Bonet Mateu (va ser alcalde de Bellpuig de 1949 a 1952)

 • 1994:

 Sr. Jaume Carreras Solé (va ser alcalde de Bellpuig de 1952 a 1966)

 Sr.  Josep Pujol Cabestany (va ser alcalde de Bellpuig de 1966 a 1972)

 • 1995:

Sr. Josep Sala Vallverdú (va ser alcalde de Bellpuig de 1971 a 1976)

Sr. Jaume Minguell Juncosa (va ser alcalde de Bellpuig de 1976 a 1979)

 • 1996:Sr. Josep Cots Cos (va ser alcalde de Bellpuig de 1979 a 1983)
 • 1997:Sr. Antoni Guasch Segura (va ser alcalde de Bellpuig de 1983 a 1987)
 • 1998: va ser homenatjada la Confraria del Sant Crist
 • 1999: va ser homenatjada la Congregació dels Dolors
 • 2000: va ser homenatjada la Cooperativa del Camp de Bellpuig i Comarca
 • 2001: va ser homenatjat l’Orfeó Joventut
 • 2002: va ser homenatjat el Club Futbol Bellpuig
 • 2003: va ser homenatjat el Club de Bàsquet Bellpuig
 • 2004: va ser homenatjada la Comunitat de Germanes Carmelites pels seus 150 anys a Bellpuig.
 • 2005: es va fer homenatge als 25 anys d’Ajuntaments democràtics
 • 2006: va ser homenatjada la Banda Municipal de Música de Bellpuig
 • 2007: va ser homenatjada la Penya Pedal
 • 2008: va ser homenatjada l’Agrupació Sardanista
 • 2009: va ser homenatjada la Comunitat de Regants
 • 2010:Sr. Josep Pont Sans (va ser alcalde de Bellpuig de 1987 a 2007)
 • 2011: va ser homenatjada Mans Unides de Bellpuig
 • 2012: va ser homenatjada la publicació local El Pregoner d’Urgell, el primer número del qual, va veure la llum l’any 1921
 • 2013: va ser homenatjada la Biblioteca Municipal Isidor Cònsul, en motiu del seu 50è aniversari.
 • 2014: va ser homenatjat el Club de Tennis Bellpuig.
 • 2015: va ser homenatjada la Llotja avícola, agrícola i ramadera de Bellpuig.
 • 2016: es va homenatjar a l’Aecc-Catalunya Contra el Càncer – Bellpuig
 • 2017: es va homenatjar a Foment de Mercats de Bellpuig.
 • 2018: es va homenatjar a l’Associació de dones Atenea, en motiu dels 25 anys de la seva entitat.
 • 2019: es va homenatjar a l'Orfeó Joventut, en motiu del seu centenari

Enllaç a l'esdeveniment.