al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Bellpuig

Codi
250501
Comarca
Urgell
Població
5.151
Superfície
34,98
Densitat
147,3
Altitud
308

Superfície (km²)

Municipi
34,98
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
147,3
Comarca
64,3
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
2.737
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
2.414
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
5.151
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
770
Comarca
5.791
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
3.427
Comarca
24.163
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
775
Comarca
5.777
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
179
Comarca
1.545
Catalunya
250.143

Població

Municipi
5.151
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
370
Comarca
2.917
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
1.951
Comarca
12.706
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
362
Comarca
2.675
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
54
Comarca
570
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
2.737
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
400
Comarca
2.874
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
1.476
Comarca
11.457
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
413
Comarca
3.102
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
125
Comarca
975
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
2.414
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
3.586
Comarca
26.892
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
348
Comarca
2.668
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.217
Comarca
7.716
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
5.151
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.989
Comarca
30.160
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.162
Comarca
7.116
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
5.151
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.980
Comarca
14.962
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
757
Comarca
3.906
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
2.737
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.009
Comarca
15.198
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
405
Comarca
3.210
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
2.414
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
84
Comarca
699
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
90
Comarca
722
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
174
Comarca
1.421
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
5.218
Comarca
37.116
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
-137
Comarca
-901
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
5.081
Comarca
36.215
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
97,4
Comarca
97,6
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
820
Comarca
6.290
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
84,1
Comarca
80,3
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
19
Comarca
141
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
24
Comarca
136
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
43
Comarca
277
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
29
Comarca
226
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
22
Comarca
232
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
51
Comarca
458
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
18
Comarca
89
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-25
Comarca
188
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
7
Comarca
67
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
-18
Comarca
255
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
73
Comarca
448
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
9
Comarca
222
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
9
Comarca
86
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
64
Comarca
362
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
73
Comarca
448
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
868
Comarca
5.797
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
19,19
Comarca
17,09
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-0,93
Comarca
0,18
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
20,12
Comarca
16,91
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
4.740
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
3.858
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
4.065
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
3.085
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
4.817
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
13
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
6
Comarca
61
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
23
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
9
Comarca
51
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
10
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
26
Comarca
204
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
46
Comarca
362
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
25
Comarca
20,9
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
30,5
Comarca
31,1
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,2
Comarca
23,5
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
22,3
Comarca
24,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
3.265
Comarca
25.197
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
60,8
Comarca
62,7
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
3.254
Comarca
24.658
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
81,3
Comarca
82
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
3.233
Comarca
24.633
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
59,9
Comarca
60,9
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
48,7
Comarca
48,8
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
3.245
Comarca
25.074
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
2.156
Comarca
14.558
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
609
Comarca
4.744
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
2.764
Comarca
19.302
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
2.132
Comarca
17.339
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
4.107
Comarca
30.465
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
1.331
Comarca
9.207
Catalunya
1.833.679

Dones

Municipi
884
Comarca
6.866
Catalunya
1.582.659

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
2.215
Comarca
16.073
Catalunya
3.416.338

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
2.338
Comarca
16.817
Catalunya
3.565.035

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
265
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
670
Comarca
3.320
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
105
Comarca
675
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
805
Comarca
6.250
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.620
Comarca
10.510
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
715
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
290
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
400
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
230
Comarca
1.885
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
380
Comarca
3.290
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
410
Comarca
3.005
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
585
Comarca
3.400
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
625
Comarca
2.915
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.190
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.620
Comarca
10.510
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
168
Comarca
1.306
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
1.103
Comarca
8.776
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
860,63
Comarca
864,14
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
488
Comarca
3.837
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
467
Comarca
3.788
Catalunya
775.829

Total

Municipi
955
Comarca
7.625
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
40
Comarca
217
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
32,6
Comarca
262,7
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
13,7
Comarca
129,3
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
156,1
Comarca
1.152,3
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
13,6
Comarca
131,7
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
255,9
Comarca
1.893
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
115,1
Comarca
790,3
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
140,8
Comarca
1.102,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
255,9
Comarca
1.893
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
1.760
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars buits

Municipi
514
Comarca
4.444
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
2.323
Comarca
20.194
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
1.215
Comarca
9.999
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
341
Comarca
2.727
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principals

Municipi
1.760
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
801
Comarca
5.530
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
612
Comarca
4.112
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
230
Comarca
2.973
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
1.760
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
81,9
Comarca
90,8
Catalunya
100

PIB (milions d'euros)

Municipi
186,7
Comarca
1.047,3
Catalunya
249.900,5

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
36,3
Comarca
28,5
Catalunya
32,6

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
111,3
Comarca
87,6
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
11,2
Comarca
88,4
Catalunya
2.197,8

VAB indústria

Municipi
62
Comarca
300,6
Catalunya
44.266,6

VAB construcció

Municipi
7,1
Comarca
59,3
Catalunya
12.140,5

VAB serveis

Municipi
91,1
Comarca
512,9
Catalunya
170.742,4

VAB

Municipi
171,4
Comarca
961,2
Catalunya
229.347,2

RFDB (milers d'euros)

Municipi
71.862
Comarca
544.202
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
14
Comarca
14,8
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
76,6
Comarca
81,4
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
3.792
Comarca
30.729
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
37.025
Comarca
35.929
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
304
Comarca
327
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.357
Comarca
19.092
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.906
Comarca
5.119
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.527
Comarca
43.575
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
149
Comarca
2.472
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.676
Comarca
46.047
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
1.978
Comarca
34.994
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
490
Comarca
4.487
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
48
Comarca
2.832
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
2
Comarca
1.245
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
9
Comarca
16
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
2.527
Comarca
43.575
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
7
Comarca
71
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
191
Comarca
2.071
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
198
Comarca
2.142
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
160
Comarca
1.708
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
38
Comarca
434
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
198
Comarca
2.142
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
834
Comarca
11.752
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
350
Comarca
15.080
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.165
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
16.302
Comarca
366.576
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
397.319
Comarca
2.096.676
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
163
Comarca
7.112
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
234
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
3
Comarca
51
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
20
Comarca
383
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
34
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
10
Comarca
292
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
2.802
Comarca
20.972
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
347
Comarca
2.701
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
835
Comarca
5.992
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
233
Comarca
1.354
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
4.217
Comarca
31.019
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,54
Comarca
1,37
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
43,4
Comarca
44,6
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
16
Comarca
101
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
3.879,67
Comarca
20.564,61
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions