al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Bellpuig

Codi
250501
Comarca
Urgell
Població
5.168
Superfície
34,98
Densitat
147,7
Altitud
308

Superfície (km²)

Municipi
34,98
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
147,7
Comarca
64,6
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
2.756
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
2.412
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
5.168
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
753
Comarca
5.704
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
3.426
Comarca
24.335
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
796
Comarca
5.845
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
193
Comarca
1.563
Catalunya
256.427

Població

Municipi
5.168
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
364
Comarca
2.889
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
1.951
Comarca
12.785
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
379
Comarca
2.731
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
62
Comarca
577
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
2.756
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
389
Comarca
2.815
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
1.475
Comarca
11.550
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
417
Comarca
3.114
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
131
Comarca
986
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
2.412
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
3.596
Comarca
26.795
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
355
Comarca
2.645
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.217
Comarca
8.007
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
5.168
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
4.007
Comarca
30.097
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.161
Comarca
7.350
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
5.168
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.995
Comarca
14.966
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
761
Comarca
4.016
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
2.756
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.012
Comarca
15.131
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
400
Comarca
3.334
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
2.412
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
101
Comarca
743
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
93
Comarca
738
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
194
Comarca
1.481
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
5.151
Comarca
37.276
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
-155
Comarca
-1.070
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
4.996
Comarca
36.206
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
97
Comarca
97,1
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
810
Comarca
6.320
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
84,6
Comarca
80,1
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
13
Comarca
164
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
21
Comarca
165
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
34
Comarca
329
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
25
Comarca
207
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
27
Comarca
214
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
52
Comarca
421
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
14
Comarca
114
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
30
Comarca
140
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
8
Comarca
88
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
38
Comarca
228
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
88
Comarca
529
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
30
Comarca
437
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
22
Comarca
112
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
66
Comarca
417
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
88
Comarca
529
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
206
Comarca
416
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
4,44
Comarca
1,22
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-0,39
Comarca
-1,39
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
4,83
Comarca
2,62
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
4.740
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
3.858
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
4.065
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
3.085
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.008
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
4.817
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
13
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
6
Comarca
61
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
9
Comarca
52
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
26
Comarca
204
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
46
Comarca
364
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
20
Comarca
16,3
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
32,9
Comarca
33,1
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
23,2
Comarca
23,9
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
23,9
Comarca
26,7
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
3.286
Comarca
25.024
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
69,5
Comarca
70
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
3.269
Comarca
24.832
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
56,5
Comarca
56,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
3.256
Comarca
24.696
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
69,4
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
68,9
Comarca
69,4
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
3.271
Comarca
24.882
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
2.184
Comarca
15.855
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
294
Comarca
2.130
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
2.478
Comarca
17.985
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
1.851
Comarca
13.065
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
4.332
Comarca
31.047
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
1.285
Comarca
9.185
Catalunya
1.863.925

Dones

Municipi
920
Comarca
7.180
Catalunya
1.661.180

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
2.205
Comarca
16.360
Catalunya
3.525.105

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
2.345
Comarca
17.220
Catalunya
3.704.715

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
280
Catalunya
10.340

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
665
Comarca
3.415
Catalunya
462.060

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
675
Catalunya
154.890

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
825
Comarca
6.520
Catalunya
2.425.965

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.625
Comarca
10.890
Catalunya
3.053.255

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
680
Catalunya
21.200

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
290
Catalunya
36.880

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
390
Catalunya
69.845

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
230
Comarca
1.850
Catalunya
432.730

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
370
Comarca
3.210
Catalunya
560.655

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
380
Comarca
2.875
Catalunya
553.115

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
490
Comarca
3.545
Catalunya
730.745

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
760
Comarca
3.220
Catalunya
739.210

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.245
Catalunya
1.030.185

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.625
Comarca
10.890
Catalunya
3.053.255

Comptes de cotització

Municipi
170
Comarca
1.282
Catalunya
246.953

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
1.112
Comarca
8.806
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
905,41
Comarca
904,57
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
491
Comarca
3.836
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
473
Comarca
3.796
Catalunya
783.019

Total

Municipi
964
Comarca
7.632
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
33,2
Comarca
170,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
22,5
Comarca
218,4
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
13,8
Comarca
105,8
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
121,7
Comarca
990,7
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
14,1
Comarca
123,8
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
205,2
Comarca
1.609,6
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
86,7
Comarca
647,9
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
118,5
Comarca
961,7
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
205,2
Comarca
1.609,6
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
1.877
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
764
Comarca
6.732
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
2.641
Comarca
20.739
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
71,1
Comarca
67,5
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
1.323
Comarca
9.804
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
372
Comarca
2.895
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
180
Comarca
1.308
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
1.878
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
19,8
Comarca
20,7
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
102
Comarca
630
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
189
Comarca
1.428
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
549
Comarca
4.242
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
504
Comarca
3.324
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
519
Comarca
4.233
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
15
Comarca
156
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
1.875
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
82,5
Comarca
91,3
Catalunya
100

PIB (milions d'euros)

Municipi
179,5
Comarca
968,8
Catalunya
225.055,5

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
34,7
Comarca
26,1
Catalunya
29,1

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
119,2
Comarca
89,7
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
11,5
Comarca
100,5
Catalunya
2.477,6

VAB indústria

Municipi
68
Comarca
289,6
Catalunya
40.776,9

VAB construcció

Municipi
6,2
Comarca
51,9
Catalunya
10.855,5

VAB serveis

Municipi
80
Comarca
452,5
Catalunya
153.704,6

VAB

Municipi
165,7
Comarca
894,6
Catalunya
207.814,6

RFDB (milers d'euros)

Municipi
71.943
Comarca
538.489
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
13,9
Comarca
14,5
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
79,3
Comarca
82,7
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
3.782
Comarca
30.847
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
36.999
Comarca
35.865
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
303
Comarca
326
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.411
Comarca
19.442
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.374
Comarca
5.209
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.577
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
6
Comarca
50
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.583
Comarca
43.131
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.337
Comarca
26.239
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
366
Comarca
2.339
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
127
Comarca
2.651
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
192
Comarca
2.977
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
516
Comarca
4.525
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
19
Comarca
2.918
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
1.366
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
19
Comarca
56
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
2.577
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
212
Comarca
2.116
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
31
Comarca
351
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
434
Comarca
14.708
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
7.246
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.389
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
29.145
Comarca
475.287
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
299.028
Comarca
1.972.327
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.660
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
21
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
4
Comarca
32
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
20
Comarca
371
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
34
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
10
Comarca
294
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
2.787
Comarca
21.114
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
357
Comarca
2.754
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
832
Comarca
6.065
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
233
Comarca
1.426
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
4.209
Comarca
31.359
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,55
Comarca
1,33
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
44,8
Comarca
50,6
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
19
Comarca
103
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
3.105,52
Comarca
22.630
Catalunya
3.823.878,74