al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Bellpuig

Codi
250501
Comarca
Urgell
Població
5.182
Superfície
34,98
Densitat
148,1
Altitud
308

Superfície (km²)

Municipi
34,98
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
148,1
Comarca
65,5
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
2.748
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
2.434
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
5.182
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
729
Comarca
5.799
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
3.467
Comarca
24.687
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
794
Comarca
5.963
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
192
Comarca
1.511
Catalunya
256.461

Població

Municipi
5.182
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
345
Comarca
2.927
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
1.956
Comarca
12.967
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
381
Comarca
2.782
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
66
Comarca
568
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
2.748
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
384
Comarca
2.872
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
1.511
Comarca
11.720
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
413
Comarca
3.181
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
126
Comarca
943
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
2.434
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
3.551
Comarca
26.897
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
342
Comarca
2.592
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.289
Comarca
8.471
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
5.182
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.962
Comarca
30.175
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.220
Comarca
7.785
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
5.182
Comarca
37.960
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.949
Comarca
15.010
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
799
Comarca
4.234
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
2.748
Comarca
19.244
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.013
Comarca
15.165
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
421
Comarca
3.551
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
2.434
Comarca
18.716
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
101
Comarca
743
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
93
Comarca
738
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
194
Comarca
1.481
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
5.151
Comarca
37.276
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
-155
Comarca
-1.070
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
4.996
Comarca
36.206
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
97
Comarca
97,1
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
795
Comarca
6.415
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
83
Comarca
79,7
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
13
Comarca
164
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
21
Comarca
165
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
34
Comarca
329
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
24
Comarca
219
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
26
Comarca
208
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
50
Comarca
427
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
22
Comarca
131
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
474
Comarca
3.615
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
474
Comarca
3.654
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
396
Comarca
2.892
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
330
Comarca
2.505
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
207
Comarca
1.338
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
1.878
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Llars d'una persona

Municipi
471
Comarca
3.618
Catalunya
762.624

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
126
Comarca
642
Catalunya
159.150

Llars de parelles sense fills

Municipi
309
Comarca
2.478
Catalunya
597.161

Llars de parelles amb fills

Municipi
651
Comarca
4.917
Catalunya
965.843

Llars monoparentals

Municipi
270
Comarca
1.965
Catalunya
430.471

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
48
Comarca
390
Catalunya
74.108

Llars

Municipi
1.875
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-2
Comarca
133
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-24
Comarca
19
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-26
Comarca
152
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
148
Comarca
1.075
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
123
Comarca
545
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
19
Comarca
118
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
129
Comarca
957
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
148
Comarca
1.075
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-3,08
Comarca
-2,6
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
-0,19
Comarca
18,1
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-3,08
Comarca
15,66
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
4.740
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
3.858
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
4.065
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
3.085
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.008
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
4.817
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
13
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
6
Comarca
61
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
9
Comarca
53
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
26
Comarca
199
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
46
Comarca
360
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
20
Comarca
16,3
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
32,9
Comarca
33,1
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
23,2
Comarca
23,9
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
23,9
Comarca
26,7
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
3.286
Comarca
25.024
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
69,5
Comarca
70
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
3.269
Comarca
24.832
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
56,5
Comarca
56,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
3.256
Comarca
24.696
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
69,4
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
3.271
Comarca
24.882
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
68,9
Comarca
69,4
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
2.184
Comarca
15.855
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
294
Comarca
2.130
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
2.478
Comarca
17.985
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
1.851
Comarca
13.065
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
4.332
Comarca
31.047
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
1.320
Comarca
9.275
Catalunya
1.864.245

Dones

Municipi
915
Comarca
7.160
Catalunya
1.662.630

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
2.235
Comarca
16.430
Catalunya
3.526.870

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
2.370
Comarca
17.310
Catalunya
3.707.545

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
275
Catalunya
10.260

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
665
Comarca
3.325
Catalunya
460.625

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
675
Catalunya
153.715

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
830
Comarca
6.620
Catalunya
2.409.580

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.625
Comarca
10.890
Catalunya
3.034.175

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
675
Catalunya
21.005

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
290
Catalunya
36.575

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
380
Catalunya
69.835

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
230
Comarca
1.835
Catalunya
432.525

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
370
Comarca
3.185
Catalunya
559.940

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
385
Comarca
2.910
Catalunya
548.655

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
495
Comarca
3.570
Catalunya
723.790

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
750
Comarca
2.820
Catalunya
725.200

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.590
Catalunya
1.036.530

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.625
Comarca
10.890
Catalunya
3.034.175

Comptes de cotització

Municipi
169
Comarca
1.274
Catalunya
244.783

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
1.142
Comarca
8.947
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
1.038,15
Comarca
1.038,49
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
516
Comarca
3.897
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
477
Comarca
3.853
Catalunya
795.474

Total

Municipi
993
Comarca
7.750
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
22,8
Comarca
136,4
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
22,5
Comarca
203,5
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
14,2
Comarca
110,6
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
110,5
Comarca
937
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
15,6
Comarca
125,2
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
185,5
Comarca
1.512,7
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
76,1
Comarca
603,6
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
109,4
Comarca
909,1
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
185,5
Comarca
1.512,7
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
1.877
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
764
Comarca
6.732
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
2.641
Comarca
20.739
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
71,1
Comarca
67,5
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
1.323
Comarca
9.804
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
372
Comarca
2.895
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
180
Comarca
1.308
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
1.878
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
19,8
Comarca
20,7
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
102
Comarca
630
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
189
Comarca
1.428
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
549
Comarca
4.242
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
504
Comarca
3.324
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
519
Comarca
4.233
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
15
Comarca
156
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
1.875
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
82,5
Comarca
91,3
Catalunya
100

PIB (milions €)

Municipi
206,4
Comarca
1.052,3
Catalunya
244.839,4

PIB per habitant (milers €)

Municipi
40
Comarca
28,2
Catalunya
31,6

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
126,8
Comarca
89,3
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
11,8
Comarca
81,5
Catalunya
2.040,2

VAB indústria

Municipi
74,1
Comarca
297,4
Catalunya
45.408,1

VAB construcció

Municipi
5,8
Comarca
49,5
Catalunya
10.566,4

VAB serveis

Municipi
98,1
Comarca
539,1
Catalunya
167.089,9

VAB

Municipi
189,8
Comarca
967,5
Catalunya
225.104,6

RFDB (milers €)

Municipi
71.943
Comarca
538.489
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers €)

Municipi
13,9
Comarca
14,5
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
79,3
Comarca
82,7
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
3.782
Comarca
30.847
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
36.999
Comarca
35.865
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
303
Comarca
326
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.615
Comarca
20.606
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.629
Comarca
5.451
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.577
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
6
Comarca
50
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.583
Comarca
43.131
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.337
Comarca
26.239
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
366
Comarca
2.339
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
127
Comarca
2.651
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
192
Comarca
2.977
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
516
Comarca
4.525
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
19
Comarca
2.918
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
1.366
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
19
Comarca
56
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
2.577
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
212
Comarca
2.116
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
31
Comarca
351
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
434
Comarca
14.708
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
7.246
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.389
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
29.145
Comarca
475.287
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
299.028
Comarca
1.972.327
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.660
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
21
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
4
Comarca
32
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
20
Comarca
371
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
34
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
10
Comarca
294
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
2.787
Comarca
21.114
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
357
Comarca
2.754
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
832
Comarca
6.065
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
233
Comarca
1.426
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
4.209
Comarca
31.359
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,55
Comarca
1,33
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
44,8
Comarca
50,6
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
19
Comarca
103
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
3.105,52
Comarca
22.630
Catalunya
3.823.878,74