al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Bellpuig

Codi
250501
Comarca
Urgell
Població
5.168
Superfície
34,98
Densitat
147,7
Altitud
308

Superfície (km²)

Municipi
34,98
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
147,7
Comarca
64,6
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
2.756
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
2.412
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
5.168
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
770
Comarca
5.791
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
3.427
Comarca
24.163
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
775
Comarca
5.777
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
179
Comarca
1.545
Catalunya
250.143

Població

Municipi
5.151
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
370
Comarca
2.917
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
1.951
Comarca
12.706
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
362
Comarca
2.675
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
54
Comarca
570
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
2.737
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
400
Comarca
2.874
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
1.476
Comarca
11.457
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
413
Comarca
3.102
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
125
Comarca
975
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
2.414
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
3.586
Comarca
26.892
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
348
Comarca
2.668
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.217
Comarca
7.716
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
5.151
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.989
Comarca
30.160
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.162
Comarca
7.116
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
5.151
Comarca
37.276
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.980
Comarca
14.962
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
757
Comarca
3.906
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
2.737
Comarca
18.868
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.009
Comarca
15.198
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
405
Comarca
3.210
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
2.414
Comarca
18.408
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
84
Comarca
699
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
90
Comarca
722
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
174
Comarca
1.421
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
5.151
Comarca
37.276
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
-155
Comarca
-1.070
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
4.996
Comarca
36.206
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
97
Comarca
97,1
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
810
Comarca
6.320
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
84,6
Comarca
80,1
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
19
Comarca
142
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
24
Comarca
136
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
43
Comarca
278
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
25
Comarca
207
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
27
Comarca
214
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
52
Comarca
421
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
14
Comarca
114
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
30
Comarca
140
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
8
Comarca
88
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
38
Comarca
228
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
88
Comarca
529
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
30
Comarca
437
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
22
Comarca
112
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
66
Comarca
417
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
88
Comarca
529
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
868
Comarca
5.797
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
19,19
Comarca
17,09
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-0,93
Comarca
0,18
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
20,12
Comarca
16,91
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
4.740
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
3.858
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
4.065
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
3.085
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.008
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
4.817
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
13
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
6
Comarca
61
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
9
Comarca
52
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
26
Comarca
204
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
46
Comarca
364
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
25
Comarca
20,9
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
30,5
Comarca
31,1
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,2
Comarca
23,5
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
22,3
Comarca
24,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
3.286
Comarca
25.024
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
69,5
Comarca
70
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
3.254
Comarca
24.658
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
81,3
Comarca
82
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
3.233
Comarca
24.633
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
59,9
Comarca
60,9
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
48,7
Comarca
48,8
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
3.245
Comarca
25.074
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
2.156
Comarca
14.558
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
609
Comarca
4.744
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
2.764
Comarca
19.302
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
2.132
Comarca
17.339
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
4.107
Comarca
30.465
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
1.264
Comarca
8.994
Catalunya
1.814.395

Dones

Municipi
883
Comarca
6.992
Catalunya
1.614.362

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
2.147
Comarca
15.986
Catalunya
3.428.757

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
2.271
Comarca
16.820
Catalunya
3.604.014

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
255
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
665
Comarca
3.255
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
105
Comarca
665
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
785
Comarca
6.375
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.595
Comarca
10.550
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
690
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
285
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
390
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
235
Comarca
1.875
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
380
Comarca
3.245
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
385
Comarca
2.950
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
575
Comarca
3.385
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
630
Comarca
2.775
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.445
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.595
Comarca
10.550
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
166
Comarca
1.291
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
1.103
Comarca
8.776
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
860,63
Comarca
864,14
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
488
Comarca
3.837
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
467
Comarca
3.788
Catalunya
775.829

Total

Municipi
955
Comarca
7.625
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
33,2
Comarca
170,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
22,5
Comarca
218,4
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
13,8
Comarca
105,8
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
121,7
Comarca
990,7
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
14,1
Comarca
123,8
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
205,2
Comarca
1.609,6
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
86,7
Comarca
647,9
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
118,5
Comarca
961,7
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
205,2
Comarca
1.609,6
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
1.760
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
_
Comarca
1.993
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
514
Comarca
4.444
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
2.323
Comarca
20.194
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
1.215
Comarca
9.999
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
341
Comarca
2.727
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
1.031
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
1.760
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
801
Comarca
5.530
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
612
Comarca
4.112
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
230
Comarca
2.973
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
1.760
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
81,9
Comarca
90,8
Catalunya
100

PIB (milions d'euros)

Municipi
179,5
Comarca
968,8
Catalunya
225.055,5

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
34,7
Comarca
26,1
Catalunya
29,1

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
119,2
Comarca
89,7
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
11,5
Comarca
100,5
Catalunya
2.477,6

VAB indústria

Municipi
68
Comarca
289,6
Catalunya
40.776,9

VAB construcció

Municipi
6,2
Comarca
51,9
Catalunya
10.855,5

VAB serveis

Municipi
80
Comarca
452,5
Catalunya
153.704,6

VAB

Municipi
165,7
Comarca
894,6
Catalunya
207.814,6

RFDB (milers d'euros)

Municipi
71.862
Comarca
544.202
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
14
Comarca
14,8
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
76,6
Comarca
81,4
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
3.792
Comarca
30.729
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
37.025
Comarca
35.929
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
304
Comarca
327
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.411
Comarca
19.442
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.374
Comarca
5.209
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.577
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
6
Comarca
50
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.583
Comarca
43.131
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.337
Comarca
26.239
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
366
Comarca
2.339
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
127
Comarca
2.651
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
192
Comarca
2.977
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
516
Comarca
4.525
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
19
Comarca
2.918
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
1.366
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
19
Comarca
56
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
2.577
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
212
Comarca
2.116
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
31
Comarca
351
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
434
Comarca
14.708
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
7.246
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.389
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
29.145
Comarca
475.287
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
299.028
Comarca
1.972.327
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.660
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
21
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
3
Comarca
51
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
20
Comarca
383
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
34
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
10
Comarca
292
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
2.802
Comarca
20.972
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
347
Comarca
2.701
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
835
Comarca
5.992
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
233
Comarca
1.354
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
4.217
Comarca
31.019
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,54
Comarca
1,37
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
43,4
Comarca
44,6
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
16
Comarca
101
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
3.879,67
Comarca
20.564,61
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions