al contingut a la navegació Informació de contacte

Categoria absoluta anys 1989-1991

5è Premi, 1989: “Anàlisi pragmàtica de les endevinalles catalanes “ de    M. Margarida Bassols i Puig.

Amb aquest treball, fruit de la seva tesi doctoral (1988), l’autora que es professora de la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona obra un via d’estudi del fenòmen enigmístic. Ho fa amb l’aplicació de la teoria pragmàtica que han confegit, entre d’altres, S. Levinson, H.P. Grice o G. Leech.

De la seva anàlisi sorgeixen noves aportacions per a l’estudi de fenòmens retòrics com ara la personificació, la metàfora, la sil.lèpsia i la paradoxa.


1990.jpg

6è Premi, 1990: “Festa i ideologies a Lleida” de Belén Solé i Mauri.

És un estudi de la vivència festiva en un temps i en un lloc concrets, en una situació històrica com és de la ciutatd de Lleida en els anys contravertits de la Restauració. L’objectiu d’aquest llibre és aproximar la visió del lector a la realitat social, política i ideològica d’una ciutat a través de les seves festes populars, les quals ha estat possible recrear mitjançant la premsa local del moment.


1991.jpg

7è Premi, 1991: “Les rondalles del cicle de l’espòs transformat” de Maria de la Pau Janer.

Aquest treball és la seva tesi de llicenciatura, una primera aproximació a l’estudi d’un tipus de rondalla sobre el qual ha investigat i aprofundit durant una sèrie d’anys. Pretén introduir-nos en un tema no gens estudiat als Països Catalans i establir-ne les bases del coneixement i la recerca.