al contingut a la navegació Informació de contacte

Instrucció sistema intern d'alertes (canal denuncies)

Aquesta instrucció, que es dicta en compliment del que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, té per objecte la creació i regulació del funcionament del Sistema intern d’Alertes de l’Ajuntament de Bellpuig i de les entitats del seu sector públic amb què comparteixi mitjans.