al contingut a la navegació Informació de contacte

PLANS I PROGRAMES MUNICIPALS

El desenvolupament del Projecte Educatiu de Bellpuig parteix d’un seguit de premisses bàsiques que han d’assegurar tant la viabilitat del projecte com la seva concreció en actuacions concretes, prioritzades i amb responsabilitats directes d’execució.

Els PAESC (Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Canvi Climàtic) són les eines fonamentals que disposen els municipis per a inventariar i realitzar un seguiment de les seves emissions de CO 2 i el seu consum d'energia. Es tracta de documents estratègics de planificació energètica i d'adaptació al canvi climàtic que redacten les entitats locals, bé siguin ajuntaments, consells comarcals i mancomunitats de municipis, amb la finalitat de fixar els seus objectius de consum d'energia i d'emissions a mitjà termini. En adherir-se al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses, els ajuntaments es comprometen a reduir com a mínim un 40% de les emissions fins a l'any 2030.