al contingut a la navegació Informació de contacte

52 ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE DIVERSOS PREUS PÚBLICS

ANNEX NÚMERO 1. PREU PÚBLIC PISCINES. ANNEX NÚMERO 2. PREU PÚBLIC ACTIVITATS ESPORTIVES DIRIGIDES. ANNEX NÚMERO 3. PREU PÚBLIC PARC DE NADAL. ANNEX NÚMERO 4. PREU PÚBLIC SOBRE CULTURA i TURISME, ENTRADES I RESERVA DE LOCALITATS. ANNEX NÚMERO 5. PREU PÚBLIC SERVEIS DE LA BRIGADA MUNICIPAL. ANNEX NÚMERO 6. PREU PÚBLIC TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS ANNEX NÚMERO 7. UTILITZACIÓ D’EQUIPAMENTS I ESPAIS MUNICIPALS