al contingut a la navegació Informació de contacte

40- TAXES PEL SERVEI D'US DELS ESPAIS MUNICIPALS i VISITES GUIADES

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 40 TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’EQUIPAMENTS I EDIFICIS MUNICIPALS Vigència 2014 -