al contingut a la navegació Informació de contacte

33 - TAXA PER PARADES, FIRES i AMBULANTS

Ordenança Fiscal núm. 33 Taxa vinculada a parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic i indústries al carrer o ambulants. Vigència 2022