al contingut a la navegació Informació de contacte

19 - PLUSVÀLUES

19 - Ordenança Fiscal IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA Vigència 2022 -