al contingut a la navegació Informació de contacte

10 - TAXA TERRASSES

Tarifes per l'ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa. Vigència 2014 - Disposició transitòria 2020 ( es deixa sense efectes l'ordenança pels efectes de la pandèmia ) Disposició transitòria 2021 ( es postposa deixar sense efectes l'ordenança per compensar els efectes de la pandèmia )