al contingut a la navegació Informació de contacte

8 - TAXES PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Ordenança Fiscal núm. 8 Taxa sobre la recollida i gestió d'escombraries municipal. Vigència 2024 -