al contingut a la navegació Informació de contacte

2 - IMPOST VEHICLES (IVTM)

Ordenança Fiscal núm. 2 -Impost sobre vehicles de tracció mecància. Vigència 2024-