al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança Fiscal núm. 3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Text de l'ordenança fiscal en exposició pública (aprovada provisionalment pel ple de l'Ajuntament de Bellpuig del 6 de Novembre de 2023)