al contingut a la navegació Informació de contacte

ACTUALITZACIÓ ANNEXOS I i VI de l'ordenança fiscal 52 de diversos Preus Públics

Annex 1. PREU PÚBLIC PISCINES. Art.1 Elisió dels abonaments setmanals de la tarifa Art 3 Modificació de les bonificacions Annex 6. PREU PÚBLIC TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS Art 1. Modificacions principals: S’afegeixen 2 elements “recopilacions Valeri Serra”

Document Actions