al contingut a la navegació Informació de contacte

Modificació de Ordenança Fiscal núm. 10 TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Aprovada inicialment 19/04/21 - en exposició

Document Actions