al contingut a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial de la modificació de l’Annex 7 de l’Ordenança núm. 52, general reguladora de diversos preus públics.

El Ple de l’Ajuntament de Bellpuig, en sessió de data 17 d’abril de 2023, va acordar aprovar inicialment la modificació de l’Annex núm. 7, per utilització d’equipaments i espais municipals, de l’Ordenança núm. 52, general reguladora de diversos preus públics municipals.