al contingut a la navegació Informació de contacte

Sessió informativa sobre la Situació econòmica de l'Ajuntament a Bellpuig

El dilluns 30 de juliol a dos quarts de nou del vespre a la Sala de conferències de la Casa de Cultura de Bellpuig, va tenir-hi lloc una sessió informativa sobre la situació econòmica de l'Ajuntament, que estava oberta a tota la població.

DILLUNS 30 JULIOL 2018

La xerrada va anar a càrrec de l'alcalde de Bellpuig, Sr. Salvador Bonjoch; de la regidora d'Hisenda, Sra. Anna Quesada; i d’una tècnica del departament de comptabilitat de l’Ajuntament.

En aquesta es va aportar informació sobre les obligacions d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera a què està sotmès l’ens, es va exposar la situació econòmica actual i l’endeutament de l'ajuntament de Bellpuig, i es va presentar el pressupost i inversions previstes per l’exercici 2018.

Situació econòmica de l’Ajuntament de Bellpuig al tancament de l'exercici 2017.

Al tancament de l'exercici 2017, l’ajuntament de Bellpuig assoleix tots els objectius de la Llei Orgànica, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), en els capítols d’estabilitat (superàvit de 588,320,06 €), de la regla de despesa (marge d’excés de 5.022,94 €), de sostenibilitat / endeutament (48,09% a la liquidació del pressupost), de liquiditat (romanent de tresoreria de 1.335.730,18 €) i del període mig de pagament a proveïdors (29,82 dies).

L’any 2011 l’ajuntament de Bellpuig es trobava amb una situació econòmica complexa, amb un endeutament superior al 100% del pressupost ordinari i un període mig de pagament a proveïdors superior a un any, que el va forçar a realitzar forts ajustos econòmics i de contenció de la despesa.

Actualment el consistori gaudeix d’una situació econòmica estable amb un endeutament inferior al 75% del pressupost ordinari, que li permet agilitzar el pagament a proveïdors i realitzar noves inversions al municipi.

Entre les inversions previstes per l'exercici 2018 en destaquen la substitució de la gespa del camp de futbol municipal per gespa artificial, la construcció de nous parcs infantils, la modernització de l’Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà “OMAC”, la posada en funcionament d’una nova pàgina web de l’Ajuntament, la millora del paviment i la seguretat de diversos carrers i accessos a la població, i la finalització de les fases de substitució de l'enllumenat públic per millorar-ne l'eficiència energètica.