al contingut a la navegació Informació de contacte

S'activa el Servei de Primera Acollida de Bellpuig

DIVENDRES 04 JUNY 2021

Des de la regidoria de Política Social i Convivència de l’Ajuntament de Bellpuig s’ha activat el servei d’acollida adreçat a les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades, per tal de promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

Aquest és un servei que impulsa el Govern de Catalunya amb la col·laboració de les administracions locals, els agents socials i diverses entitats especialitzades i que a Bellpuig ja va començar aquesta setmana per mitjà d’una trobada amb persones vilatanes de l’associació de Senegal i l’associació de dones islàmiques Salam Babel.

Durant la trobada que va tenir lloc a la Llotja de Bellpuig, se les va informar de la importància d’empadronar-se a la vila quan s’arriba i de la realització dels cursos de formació i informació que certifiquen els coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya, com accedir a aquest servei i que cal que tinguin en compte.

La trobada es va valorar molt positivament per totes les parts i des de l’Ajuntament de Bellpuig es segueix treballant perquè aquest Servei de Primera Acollida sigui efectiu.