al contingut a la navegació Informació de contacte

Redacció PAESC

DIMECRES 30 SETEMBRE 2020

La Presidència del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, en data 24 d'octubre de 2018, va dictar el decret núm. 30512018, on ens va atorgar a I'AJUNTAMENT DE BELLPUIG una subvenció de 3.327,50 €, per atendre /es despeses derivades de l'actuació "Redacció PAESC', amb un pressupost de 6.655,00 €.