al contingut a la navegació Informació de contacte

Obres

DILLUNS 22 JULIOL 2019

Després de diversos incidents i per tal de millorar la seguretat vial, s’ha fet una actuació a la part final de la vorera del carrer Ponent cruïlla amb l’avinguda Urgell, que consisteix a fer un tractament antilliscant a base de pintura de trànsit amb l’aplicació de microceres que donen rugositat i adherència al paviment.

Esperem donar resposta amb aquesta actuació a totes aquelles persones que transiten habitualment per aquest carrer i es trobaven amb dificultats en aquest tram de vorera.