al contingut a la navegació Informació de contacte

NOVA ORDENANÇA QUE REGULA LA MASOVERIA URBANA A BELLPUIG

DIMECRES 08 JULIOL 2020

NOVA ORDENANÇA QUE REGULA LA MASOVERIA URBANA A BELLPUIG

L’estat de conservació d’alguns edificis a la població de Bellpuig i els esdeveniments de la matinada del 6 de març en què es va ensorrar una casa desocupada a Bellpuig, han fet necessari que des de l’Ajuntament es prenguin iniciatives que permetin conèixer l’estat de conservació del nostre parc d’edificis antics, que permetin garantir la seguretat de les persones i un bon estat de conservació dels edificis, que permetin afavorir i facilitar la rehabilitació dels edificis que ho necessitin i lluitar contra la creixent dificultat d’accés a l’habitatge dels sectors més desafavorits de la ciutadania.

Al ple municipal del passat 29 de juny es va aprovar la ordenança de masoveria urbana a Bellpuig. L’Ajuntament de Bellpuig opta per la masoveria urbana com a model alternatiu de l’accés a l’habitatge, que contribueix a la mobilització de l’habitatge desocupat o en desús, a la seva rehabilitació i a la millora de les possibilitats d’accés a un habitatge.

Aquest model alternatiu d’accés a l’habitatge aporta tota una sèrie de beneficis:

  1. a) A la part masovera li permet un accés a l’habitatge quan es disposa de poca liquiditat, ja que el pagament de renda es fa mitjançant obres de rehabilitació en lloc de diners. Responsabilitza la part masovera en les reparacions i la conservació de l’edifici que pot autogestionar les obres pactades en el contracte de masoveria urbana.
  2. b) A la part propietària li permet poder rehabilitar l’immoble encara que tingui falta de liquiditat, traslladar la gestió, les despeses i la conservació de l’immoble a una persona amb necessitat d’accés a l’habitatge i ajuda a prevenir l’ocupació d’edificis en desús. D’aquest manera no té un habitatge tancat que se li deteriora cada dia més, sinó que té un habitatge obert i rehabilitat sense que li costi diners.
  3. c) A l’Ajuntament que, mitjançant aquesta ordenança de masoveria urbana presta un servei d’interès públic que contribueix a evitar la degradació urbana i a reactivar el parc d’habitatges des d’un punt de vista social i econòmic.
  4. d) Al parc d’habitatges municipal, permet la millora del seu estat i lluitar contra la seva degradació mitjançant el foment de la rehabilitació a través del contracte de masoveria urbana.

La masoveria urbana és un contracte pel qual la persona propietària d’un habitatge en cedeix l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi que la persona masovera n’assumeix les obres de rehabilitació i manteniment.

L’Ajuntament de Bellpuig, a través d’aquesta ordenança considera el contracte de masoveria urbana com un acord entre persones privades, part propietària i part masovera i recomana la formalització de contractes de masoveria urbana a totes les persones titulars d’habitatges que necessitin una rehabilitació.

Aquells habitatges sotmesos a l’obligació de passar una Inspecció Tècnica d’Edificis segons l’ordenança municipal de la ITE de l’Ajuntament de Bellpuig, estaran exempts de realitzar-la si les persones propietàries presenten un contracte de masoveria urbana, en els quatre mesos següents al requeriment per efectuar la ITE.

L’Ajuntament estableix l’exempció de les taxes en concepte de llicències d’obres pel que fa a les obres a executar en el marc del contracte de masoveria urbana.

Us convidem a conèixer el contingut íntegre d’aquesta nova ordenança a l’apartat de notícies de la pàgina web de l’Ajuntament

Fitxers adjunts