al contingut a la navegació Informació de contacte

l'Ajuntament de Bellpuig presenta els comptes de l'any 2021 amb un resultat pressupostari positiu de 567.984€

Durant la presentació s’han exposat també els projectes i inversions prioritàries pel 2022

DIMECRES 11 MAIG 2022

Ahir tenia lloc a la Llotja de Bellpuig, la presentació per part de l’Ajuntament de Bellpuig, dels comptes de l’any 2021. 

Imma Oliva, regidora de finances de l’Ajuntament, va començar la presentació exposant el pressupost municipal com a eina de planificació de les polítiques anuals, remarcant la importància de fer un pressupost rigorós i equilibrat, exposant els ingressos i les principals fonts de finançament i les despeses estructurals, les inversions i les despeses financeres. Oliva va remarcar que el gruix de les despeses es troba en les despeses de personal i les despeses corrents. 

En presentar la liquidació del pressupost de l’any 2021, la regidora de finances va repassar els drets reconeguts i les previsions d’ingressos i de despeses inicials, i va exposar les modificacions de crèdit, sobretot provinents de la partida de cultura i festes que no es va poder executar per les restriccions per la pandèmia. Oliva va destacar les inversions en materials i equipaments esportius, com l’adquisició del marcador de bàsquet, la moqueta per la gimnàstica rítmica, les banquetes pel camp de futbol, i la tarima de l’escenari del Teatre Armengol, amb un valor aproximat d’uns 60.000 euros. 

Jordi Estiarte, alcalde de Bellpuig, per la seva part, va presentar les inversions principals dutes a terme el 2021, per un valor total de 357.262 euros. Va destacar la renovació de l'enllumenat a Led, on s’han invertit 170.000 euros, que comporta un estalvi en electricitat i un increment de l’eficiència energètica del municipi, així com les inversions dutes a terme a l’escola de música, amb la renovació dels banys, de dues aules, els treballs d’insonorització i la millora de l’accessibilitat de l’edifici. L’alcalde també destacà la inversió de 15.000 euros en WiFi oberta municipal, per tal de garantir l’accés a internet a tota la ciutadania.

Estiarte també va exposar també la campanya RRRReacciona, que ha implicat una treball de conscienciació ciutadana i un primer canvi en el model de recollida de residus, passant de contenidors aïllats a un sistema d’illes, i ha portat a una reducció de 49,8 tones de rebuig el primer trimestre de l’any 2022, que a raó dels 107 euros tona que costa a Bellpuig la gestió d’aquests residus ha implicat un estalvi de 5.252 euros a les arques municipals. L’alcalde va parlar de la importància d’aquest primer pas, ja que mai s’ha reciclat tant a Bellpuig, però també de la necessitat de seguir reduint el rebuig, tant per l’estalvi que genera a les arques municipals, com per la importància d’aconseguir un model circular en la gestió dels residus. 

La regidora de finances va fer un repàs als indicadors de la liquidació del pressupost, amb un resultat pressupostari amb superàvit de 567.984 euros, un endeutament de 936.866 euros i un romanent de tresoreria de 950.870 euros, indicadors que milloren notablement respecte els anys anteriors. 

Oliva també va destacar una notable reducció del deute amb proveïdors, amb ens públics i amb entitats financeres, i respecte a les mesures d’equilibri econòmic, va exposar un rati d’endeutament del 22%, respecte al 39% del 2019, i un pagament a proveïdors que també es veu reduït a 9 dies, respecte els 23 del 2019. 

A la darrera part de la presentació, Jordi Estiarte va plantejar els reptes i projectes de futur, centrats en una acció de govern republicana, amb les persones al centre. Va destacar que s'han subvencionat les activitats extraescolars amb 12.241,80 euros, garantint la socialització i l’accés a les activitats extraescolars de tots els infants i joves del municipi, i també la condonació de la taxa de terrasses per un total de 2.352 euros, donant suport al sector de l’hostaleria de Bellpuig, fortament perjudicat per la pandèmia. 

Estiarte, també regidor de memòria històrica i reparació, va exposar les línies de treball en aquesta àrea, pioneres a nivell nacional. Aquestes accions van començar instaurant el 4 de gener dia local de la memòria històrica, i suposen accions concretes d’homenatge, recuperació de la memòria i reparació, com el memorial a les víctimes de la Guerra Civil, l’itinerari d’espais de la Guerra Civil, amb 18 punts senyalitzats al municipi, i el memorial als soldats republicans morts a l’hospital del convent, que també implica una tasca de reparació, comunicant als familiars dels soldats morts a Bellpuig on es troben enterrats, ja que la memòria sense reparació, afirmà Estiarte, no és memòria. 

Respecte els projectes d'inversió pel 2022, es va destacar la renovació del ferm i del talús dels carrers Seré i Bormio, que tenen una subvenció del PUOSC de 250.000 euros, i tindran un cost aproximat de 600.000 euros, també les obres de millora de les piscines municipals, amb un cost de 77.000 euros, on es renovaran les rajoles, i es realitzaran millores per persones amb mobilitat reduïda. També es va destacar la millora dels parcs infantils, adaptant-los a totes les franges d’edat, amb mobiliari divers i renovat, amb un pressupost de 50.000 euros, 30.000 dels quals provenen dels pressupostos participatius i 20.000 de la partida ordinària, prioritzant la Plaça 1 d’octubre. Aquesta partida s'anirà mantenint en pressupostos posteriors per anar millorant els parcs. 

Al torn obert de preguntes es va preguntar per la variant entre la carretera de Belianes i Vilanova de Bellpuig, l’alcalde de Bellpuig va dir que l’equip de govern es reuneix amb la Direcció General de carreteres de forma recurrent i que la redacció del projecte està en procés de licitació, que un cop el projecte estigui elaborat, es presentarà al Ple i s’aprovarà, i que s’insistirà tot el que sigui necessari a la Generalitat fins que l’obra estigui executada. 

L’altra pregunta estava centrada en les comunitats energètiques locals, en com participar-hi i com tenir informació. Estiarte va explicar a la ciutadania que disposen de tota la informació al web de l’ajuntament, on poden trobar el vídeo de la darrera xerrada i un resum, també va explicar que des de l’Ajuntament s’està tirant endavant un autoconsum compartit, ja que les plaques que s’instal·lin al pavelló també abastiran l’Ajuntament, la biblioteca i el teatre Armengol. També va explicar que s’està realitzant un estudi del potencial de generació de les teulades municipals, per posar-les a disposició de la comunitat energètica, juntament amb els excedents que puguin tenir els autoconsums individuals. L’alcalde de Bellpuig va animar a la ciutadania a participar en el grup motor per muntar la comunitat energètica, destacant els múltiples beneficis d’aquest model de generació i gestió de l’energia, com son l’empoderament ciutadà, l’alliberament del jou dels oligopolis, l’estalvi econòmic, la lluita contra la pobresa energètica, la millora de la competitivitat dels comerços i les empreses, la reducció de les emissions de CO2, i l’impacte positiu pel territori d’una energia verda i de proximitat.

Per veure tota la sessió per aquí 

 

 

Fitxers adjunts

Galeria d'imatges