al contingut a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament de Bellpuig aprova un pressupost per al 2022 on hi destaca un increment de les inversions d'un 45,85% i un rati d'endeutament de només el 24,8%

Les polítiques expansives i sostenibles de l'equip de govern es veuen reflectides en les diferents partides

DIMECRES 22 DESEMBRE 2021

El Ple Municipal celebrat dilluns a l’Ajuntament de Bellpuig va aprovar per 6 vots a favor del grup Municipal Esquerra Republicana-Acord Municipal i un vot del grup CUP-AMUNT el pressupost per al proper any 2022, l’import del qual és de 5.076.858€, 578.995 més que l’any 2021. 

Segons Imma Oliva, regidora d’Economia i Hisenda, aquest és un pressupost  “que té per objectiu continuar garantint l’estabilitat pressupostària municipal, ja que manté els indicadors econòmics marcats pel règim d’hisendes locals, i que manifesta la voluntat de fer-ho amb transparència, honestedat i corresponsabilitat amb els bellpugencs i bellpugenques”. 

Pel que fa a la despesa ordinària es garanteix fer front a totes les despeses, subministraments i manteniments municipal i a més, s’hi ha introduït noves partides com: 

Implementació del nou projecte educatiu de l’Escola municipal de Música amb l’assessoria de la cooperativa MUSICOP 15.000€.

Increment de la partida per a arranjament de camins fins a 61.000€.

Partida destinada a iniciatives de memòria democràtica 5.000€.

Partida destinada a la participació ciutadana amb la implementació d’un plataforma digital a disposició de  tota la ciutadania que en garantirà els seus drets de participació 4.000€. 

Pel que fa a l’endeutament destaquem que la diferència entre amortitzacions i nou endeutament és només de 39.000 euros, cosa que permet situar el rati d’endeutament previst al 24,8%. 

Entre totes les partides destaca la d’inversions amb un valor de 770.217€, 353.202€ més que l’any 2021, import que servirà per a garantir diverses iniciatives: 

Cementiri municipal s’hi destina (100.000€).

Nou projecte del dipòsit d’aigua potable (38.000€)

Millora de parcs infantils (30.000€).

Arranjament dels carrers Serè i Bòrmio i l’enjardinament del talús entre aquests dos carrers (513.000€), obra per al qual s’ha rebut el màxim import del PUOSC 250.000 euros.

Continuïtat de la partida de pressupostos participatius (20.000€)

Partida de 58.500€ euros per inversions destinades al funcionament ordinari del consistori. 

Per la seva part, l’alcalde, Jordi Estiarte, ha declarat que “aquest pressupost posa de manifest que és possible fer pressupostos expansius a nivell d’inversions en obres i serveis sense deixar de banda les polítiques municipals que permeten un horitzó de futur per a Bellpuig més sostenible, més social, més participatiu i en definitiva més humà”.