al contingut a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament de Bellpuig aprova un pressupost de 6.295.525€ que reflecteix les polítiques expansives i sostenibles de l'equip de govern amb 1.437.565€ destinats a inversions i mantenint l'endeutament al 16%

El pressupost presentat al Ple Municipal va ser aprovat per 7 vots a favor del grup municipal Acord Municipal Republicà, 5 en contra dels grups Compromís Municipal i el Grup Independent Il·lusiona’t i una abstenció del Partit Popular.

DIJOUS 21 DESEMBRE 2023

El passat dilluns dia 18 de desembre, va tenir lloc el Ple Municipal que va aprovar el pressupost per al proper any 2024 de 6.295.525€, un increment del 13,60% respecte de l’exercici 2022. El pressupost va ser aprovat per 7 vots a favor del grup municipal Acord Municipal Republicà, 5 en contra dels grups Compromís Municipal i el Grup Independent Il·lusiona’t i una abstenció del Partit Popular. 

El Pressupost que va presentar l’equip de govern al Ple l’Ajuntament de Bellpuig per al 2024, actua com a motor econòmic, dona estabilitat al municipi i prioritza el benestar de la ciutadania. Aquest pressupost, és el més alt dels que ha tingut mai Bellpuig. 

L’equip de govern considera que és un pressupost sòlid, solvent, responsable i ambiciós. En la seva elaboració, el criteri que ha guiat el govern municipal ha estat mantenir la solvència econòmica que caracteritza Bellpuig. 

Segons la regidora d’Economia Imma Oliva, en l’elaboració dels comptes per a l’any vinent, l’equip de govern ha aplicat criteris de prudència i responsabilitat per garantir els principis de solvència de l’Ajuntament de Bellpuig mantenint l’endeutament estable i situat al voltant del 16% dels ingressos corrents. 

El projecte de pressupost preveu un increment de la inversió municipal en un 30% respecte a l’exercici anterior, pressupostant un total per inversions de 1.437.565€, gràcies a un major estalvi brut i un creixement contingut de la despesa corrent. 

Al conjunt d’ingressos corrents hi ha hagut canvis respecte l’exercici anterior amb un augment total de 208.288€. Pel que fa referència a l’aportació dels tributs de l’estat, l’import pressupostat és d’un  augment del 2%, tot i que es preveu un augment més elevat que ja s’anirà incorporant durant l’any si és així. De la mateixa manera hi ha pressupostat un augment del 10% de la participació dels tributs de la comunitat autònoma ja que aquest és l’increment que hi va haver respecte l’any anterior. 

En relació als capítols de despeses, les despeses de personal garanteixen l’increment legal per l’anualitat així com també la implantació de la RLT prevista per aprovar el 2024. 

Les despeses en bens corrents i serveis, estan previstes per fer front a totes les despeses ordinàries, subministraments i manteniments de totes les àrees de la corporació municipal i els imports han estat revisats i augmentats fent així un total al capítol 2 de 2.175.441, amb un increment de 344.869 euros respecte l’exercici 2023. 

Segons la regidora d’economia, les partides a destacar en aquest import són les despeses per arranjament dels camins, manteniment dels carrers i clavegueram. 

L’alcalde Jordi Estiarte va detallar el capítol d’inversions del pressupost que  per al 2024 seran de 1.437.565€,  un augment de 327.885 euros respecte el 2023. 

Pel que fa als projectes de transformació previstos al municipi, hi ha grans projectes estratègics de mandat que ja comencen a tenir una translació econòmica en el pressupost 2024. 

Es destaquen les següents inversions: la construcció del dipòsit de l’aigua per valor de 671.385€, la implantació del porta a porta pressupostat amb 226.780€,  l’ampliació del pavelló poliesportiu amb un pressupost de 325.000€, la millora de parcs infantils amb una inversió de 80.000€, les millores a l’escola Valeri Serra previstes per 15.400€ i les millores a les piscines previstes per 28.000€. 

Segons l’alcalde Jordi Estiarte, aquest pressupost vol donar resposta als objectius de mandat que es concreten en que Bellpuig sigui democràtic, socialment cohesionat, feminista, emprenedor i amb un lideratge proper i participatiu.