al contingut a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament de Bellpuig aprova dues mocions sobre la modernització del Canal d'Urgell i sobre els ajuts als agricultors afectats per la sequera a Lleida

Totes dues mocions van ser presentades pel grup municipal Acord Municipal Republicà i aprovades el passat dia 5 de febrer.

DIMARTS 27 FEBRER 2024

Durant el passat ple del passat dia 5 de febrer, l’Ajuntament de Bellpuig va aprovar per unanimitat, 13 vots a favor, la Moció sobre la modernització del regadiu del Canal d’Urgell presentada per Acord Municipal Republicà. 

“Catalunya es troba actualment enfrontant una de les pitjors sequeres a la història recent. Els registres pluviomètrics mostren els pitjors nivells des del 1905, i les reserves d'aigua a les conques internes se situen en un preocupant 16%, una xifra no vista des del 2008. Amb trenta mesos consecutius d'escasses pluges, aquesta manca de precipitacions ha provocat una disminució significativa a les reserves hídriques. 

Aquest dèficit de pluges ha generat una situació de sequera hidrològica, amb embassaments buits i aqüífers al límit, agreujada per l’emergència climàtica. Ja no és una situació conjuntural, sinó un problema estructural del qual desconeixem quan i com en sortirem. 

El sector agrari es troba en una situació crítica a causa d'aquesta escassetat d'aigua, no només als cultius de secà, sinó també els de regadiu. Les produccions estan en dubte, començant pels cereals i potencialment afectant altres sectors com la fruita dolça, la vinya, l’olivera, la fruita seca, i el sector de la flor i planta ornamental, tots ells de gran importància per a Catalunya i especialment a les Terres de Lleida. 

L'any 2022, durant una situació similar, encara que menys greu, el Govern de l’Estat va aprovar el Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, que adoptava mesures urgents de suport al sector agrari a causa de la sequera, enfocades a les demarcacions del Guadalquivir i del Guadiana. 

Atesa la situació actual que pateix Catalunya, considerem que cal una resposta més ambiciosa per part del Ministeri. La preocupació davant d'aquesta situació és màxima, ja que la continuïtat de moltes empreses agràries, especialment les familiars arrelades al territori i dedicades a produir aliments i gestionar l'entorn, està en risc. No podem permetre que aquestes empreses cessin la seva activitat, ja que no només perdríem la producció d'aliments, sinó també la gestió del territori. 

En el context actual de sequera a Catalunya, aquesta necessitat de modernització de la infraestructura hídrica esdevé clau. És important destacar la importància de la modernització del Canal d'Urgell, una obra necessària que abasta una superfície extensa de 70.000 hectàrees, amb una dotació d'aigua de 9.000 m3/ha. Mitjançant aquesta modernització, es millorarà la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, que està provocant una disminució en la disponibilitat d’aigua tant per al reg com per garantir els cabals ambientals. També són infraestructures clau per al regadiu el Canal de Pinyana, juntament amb altres sèquies històriques que conformen la xarxa de reg.

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha estat treballant en col·laboració amb la Comunitat General de Regants en el projecte de modernització del Canal d'Urgell. 

S'estima que aquest projecte requerirà un pressupost d'aproximadament 1.200 milions d'euros, gran part dels quals haurà de ser aportat per l'administració pública, ja que és inviable que els regants assumeixin aquestes inversions, especialment després d'un any tan catastròfic a causa de l'escassetat d’aigua. 

Considerant que aquests regadius són d'interès general i que l'àmbit en què es desenvolupen es troba dins la conca de l'Ebre, que és una conca intercomunitària, creiem que l'Administració General de l'Estat hauria de participar en el finançament d'aquesta obra de modernització, ja que també beneficiarà a la totalitat de la conca.

És crucial actuar de manera coordinada i determinada per fer front a aquesta situació, preservar la continuïtat del sector agrari i salvaguardar la producció d'aliments i la gestió del territori a Catalunya”. 

Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Bellpuig va acordar amb l’aprovació d’aquesta moció, instar el Govern de l’Estat espanyol a participar, de manera activa, compromesa i suficient, assumint part de la inversió, en el finançament i suport tècnic de la modernització dels regadius del Canal d’Urgell que impulsa la Generalitat de Catalunya. 

Així mateix, també durant el passat ple del passat dia 5 de febrer, l’Ajuntament de Bellpuig va aprovar per unanimitat, 13 vots a favor, la Moció proposada Acord Municipal Republicà, sobre els ajuts als agricultors afectats per la sequera a Lleida. 

“La “Plataforma Manifest Gran Urgell” ha denunciat recentment que l'Estat no donarà cap ajuda als productors de cereals, farratges i hortícoles afectats pel tancament dels “canals d'Urgell” i “Segarra-Garrigues”. 

És conegut que, el passat mes de maig, el secretari general d'Agricultura i Alimentació, el Sr. Fernando Miranda, va adquirir el compromís de suportar tot el sector productor afectat amb la Subdelegació del Govern de Lleida, les organitzacions agràries i els responsables dels dos canals. Al seu torn, el govern espanyol va aprovar el Reial decret llei 4/2023, amb un suposat paquet d'ajudes directes per a tot l'Estat espanyol per un valor de 636 milions d'euros per a l'agricultura i la ramaderia, amb una línia d'ajudes per a compra de farratges per un valor de 355 milions. 

No obstant això, la publicació de les ajudes del Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació (MAPA), a finals del passat mes de juliol, exclou totalment de les ajudes als productors de cereals, farratges i hortícoles dels regadius dels “Canals”. Una situació que provoca, com bé reivindica la pròpia “Plataforma Manifest Gran Urgell”, indignació i la pèrdua de credibilitat del MAPA.” 

Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Bellpuig va acordar amb l’aprovació d’aquesta moció, reconsiderar i incloure els productors de cereals, farratges i hortícoles dels regadius dels “Canals d'Urgell” i “Segarra-Garrigues” dins les línies d'ajuda del Reial decret llei 4/2023. 

També, sol·licitar una revisió immediata de les condicions i criteris d'admissibilitat de les ajudes del Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació (MAPA) per garantir una distribució justa i equitativa i demanar la creació d'una comissió de seguiment que inclogui representants de la Generalitat de Catalunya i institucionals de Lleida, organitzacions agràries.