al contingut a la navegació Informació de contacte

L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL ET CONVIDA A FORMAR PART DEL PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE EL NOU ESPAI URBÀ DEL CARRER CASTELL

DILLUNS 24 AGOST 2020

L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL ET CONVIDA A FORMAR PART DEL PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE EL NOU ESPAI URBÀ DEL CARRER CASTELL

Aquest estiu s’ha dut a terme l’enderroc de dues cases al carrer Castell. Una que tenia un expedient obert de ruïna des de ja feia un temps i una segona que l’Ajuntament va adquirir per poder-les enderrocar conjuntament. Això ha permès un esponjament urbà i poder disposar d’un nou espai en aquella zona que vol recuperar-se per al conjunt de la ciutadania. Aquest espai, que ens ofereix noves perspectives del replà de l’Església, es vol destinar a la construcció d’una placeta.

La governança republicana passa per treballar en xarxa, per oferir a la ciutadania un espai d’expressió, de diàleg i de debat que l’empoderi en la presa de decisions sobre aspectes que ens afecten col·lectivament, com pot ser el disseny dels espais comuns, dels nostres carrers i les nostres places. Amb la remodelació del pas de vianants de la part baixa de l’Institut ja es va dur a terme un procés participatiu obert a l’alumnat de l’Institut Lo Pla d’Urgell i la valoració de l’experiència va ser molt positiva.

Des de l’Ajuntament ens hem proposat obrir a la ciutadania de Bellpuig un procés participatiu que ens ajudi a decidir com s’ha de dissenyar el futur espai de la placeta que s’hi vol construir. És per aquest motiu que, entre el 24 d’agost i el 30 d’octubre d’aquest any obrirem un període en el qual aquelles persones que tinguin interès en formar part d’aquest procés participatiu, es podran adreçar a recepció de l’Ajuntament de Bellpuig per aportar les seves dades. També podran enviar un correu electrònic a ajuntament@bellpuig.cat  manifestant la seva voluntat de formar part del procés participatiu del nou espai urbà del carrer Castell i on hi consti el seu nom, cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic. A la finalització d’aquest període, en cas que hi hagués moltes persones interessades podria fer-se un sorteig, per una qüestió de bon funcionament del procés participatiu.

Les persones interessades en formar part del procés participatiu han de conèixer que hi ha una sèrie de paràmetres que s’hauran de tenir en consideració per al futur disseny d’aquest espai com són: la voluntat de preservar les voltes dels soterranis que han aparegut després de l’enderroc i també, sempre que sigui possible, els vestigis de les estructures i els desnivells que han quedat després de l’enderroc de les dues cases; la intenció de recuperar els mosaics del terra de les cambres i integrar-los en el futur disseny de l’espai; la premissa que el disseny de la placeta ha de contemplar l’existència de vegetació i finalment el compromís que la placeta ha de tenir un nom femení.