al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures que afecten els transports públics amb l’establiment de la Fase 0 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

DIUMENGE 03 MAIG 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures que afecten els transports públics amb l’establiment de la Fase 0 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad” 

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19, us informem que el Govern de l’estat espanyol ha decretat l’establiment de la Fase 0 del desescalament de l’actual estat d’alarma que estarà vigent a la província de Lleida a partir de les 00:00 hores del dia 04/05/2020.

 

Mesures de seguretat personal en els mitjans de transport públic

*.-És obligatori l’ús de mascaretes que cobreixin nas i boca a tots els viatgers d’autobusos, inclosos vehicles de transport públic de fins a 9 places amb el conductor, viatgers de ferrocarrils i de transport aeri o marítim. En el cas del transport marítim no serà obligatori a l’interior dels cambrots de les embarcacions.

*.-Els treballadors de serveis públics de transport que tinguin contacte amb el públic hauran de disposar de mascaretes i tenir accés a solucions hidroalcohòliques per a la higiene freqüent de mans.

 

Condicions d’ocupació als mitjans de transport

*.-En vehicles de transports privats particulars i privats complementaris de persones amb vehicles fins a 9 places inclòs el conductor, es podrà transportar dues persones per a cada fila de seients, sempre que portin mascareta i respectin la màxima distància possible entre els dos.

*.-En transports públics de viatgers amb vehicles fins a 9 places inclòs el conductor, hi podrà haver dos ocupants per cada fila de seients diferent de la del conductor, fent ús de mascareta i respectant la màxima distància possible entre els dos.

*.-En vehicles que només tinguin una fila de seients, com cabines de vehicles pesants o furgonetes, podran viatjar com a màxim el conductor i una altra persona, fent ús de mascareta i respectant la màxima distància possible entre els dos.

*.-En transports públics regulars, discrecionals i privats en autobús de més de 9 places i en transports ferroviaris, les empreses prendran les mesures adequades per garantir la màxima separació entre viatgers sense ocupar mai més del 50% de seients disponibles. La fila immediatament posterior al conductor sempre estarà buida.

*.-En transports públics de viatgers urbans i periurbans habilitats amb plataforma per als viatgers que vagin drets, es procurarà que respectin la màxima distància possible. Només s’ocuparan la meitat de les places de seients i dos viatgers per cada metre quadrat de la plataforma.

 

Actuacions de reforç de protecció de viatgers als nodes de transport.

*.-Els gestors dels nodes de transport (estacions, intercanviadors, aeroports, estacions marítimes, etc.) amb entrada i sortida de passatgers aplicaran les mesures adients perquè el pas sigui ordenat i no es produeixin aglomeracions, reforçant si cal la panells informatius i anunciant que cal respectar les mesures de distància social i higiene.

 

Mesures per a la gestió de la demanda dels transports públics

*.-Aquelles administracions competents per a establir horaris de transport podran modificar-los si ho creuen necessari per reduir la intensitat de viatgers a les hores punta.