al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes per als llocs de culte en la Fase 1 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

DIUMENGE 17 MAIG 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes per als llocs de culte en la Fase 1 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19, us informem que el Govern de l’estat espanyol ha decretat l’establiment de la Fase 1 del desescalament de l’actual estat d’alarma que estarà vigent a la regió sanitària de Lleida a partir de les 00:00 hores del dia 18/05/2020.

 

 

Mesures relatives als Llocs de Culte

*.- Es permet l’assistència als llocs de culte sempre que no se superi un terç de l’aforament que permet la instal·lació i es respectin les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries, especialment distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i ús de mascareta.

*.-Per poder calcular l’aforament màxim es farà de la següent manera:

-En espais amb seients individuals, cal respectar la distància mínima d’un metre entre persona i persona.

-En espais amb seients tipus banc, una persona asseguda per cada metre lineal de banc

-En espais sense seients, una persona dreta per cada metre quadrat de superfície.

*.-Per calcular l’espai disponible no es pot comptar els passadissos, vestíbuls, altars o llocs de presidència i colaterals, patis i lavabos si n’hi hagués.

*.-L’aforament màxim s’ha de calcular prèviament i publicar-se en un espai visible de l’espai destinat al culte. En cas que hi hagi més d’un espai de culte cal posar aquesta informació individualitzada per a cadascun dels espais dedicats al culte.

*.-No es podran celebrar actes de culte a l’exterior dels edificis o a la via pública.

*.-Amb caràcter general caldrà tenir en compte aquestes premisses:

-Ús generalitzat de mascareta

-Abans de cada celebració és obligatòria la desinfecció dels espais utilitzats o que s’hagin d’utilitzar en el futur i durant l’activitat es reiterarà la desinfecció d’objectes que es puguin tocar amb més freqüència.

-Organitzar entrades i sortides per evitar aglomeracions o agrupacions de persones als accessos i rodalies del centre de culte.

-Caldrà instal·lar a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants homologats i autoritzats pel Ministerio de Sanidad a l’entrada del centre de culte.

-No es permet l’ús d’aigua beneïda i les ablucions cal efectuar-les a casa.

-Es facilitarà la distribució dels assistents amb una correcta senyalització dels seients o zones utilitzables pel públic

-Cas que el públic se situï directament a terra cal que sigui respectant la distància d’un metre quadrat per assistent, si es fa ús d’una estora o similar cal que sigui d’ús individual, si s’ha de descalçar per a la celebració del ritus religiós, el calçat es guardarà en un lloc estipulat de manera individual i a l’interior d’una bossa.

-Es limitarà el culte sempre al temps mínim imprescindible.

-Mentre se celebrin els ritus s’evitarà contacte personal mantenint sempre les distàncies de seguretat establertes; no es podran distribuir llibres o fulletons entre el públic; el públic no podrà tocar o besar objectes de devoció i actuacions de cors