al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes per als hotels i establiments d’allotjament turístic en la Fase 1 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

DIUMENGE 17 MAIG 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes per als hotels i establiments d’allotjament turístic en la Fase 1 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19, us informem que el Govern de l’estat espanyol ha decretat l’establiment de la Fase 1 del desescalament de l’actual estat d’alarma que estarà vigent a la regió sanitària de Lleida a partir de les 00:00 hores del dia 18/05/2020.

 

 

Mesures per a l’obertura d’hotels i establiments turístics

*.-Es podran obrir aquells hotels i establiments turístics que haguessin hagut de tancar segons el Decret d’establiment de l’estat d’alarma.

*.-Es podrà oferir serveis de restauració i qualsevol altre servei necessari exclusivament als clients de l’establiment hoteler.

*.-Als serveis de restauració dels hotels i establiments turístics els serà d’aplicació la normativa d’obertura de terrasses en establiments de restauració en la fase 1. Els serveis prestats hauran de garantir les mesures i instruccions sanitàries i de protecció i les distàncies mínimes interpersonals.

*.-Les zones comunes dels establiments hotelers estaran tancades i, per tant no s’hi podrà prestar cap tipus de servei i s’haurà de senyalitzar públicament el seu tancament o clausura

*.-Està prohibit la utilització de piscines, spa, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, sales d’esdeveniments i aquells espais anàlegs que no siguin imprescindibles per a l’allotjament.

 

Mesures d’higiene i prevenció dels hotels i allotjaments turístics

*.-Cal que hi hagi cartells en els idiomes més habituals de la clientela de l’hotel exposant les condicions de restricció d’ús de les instal·lacions i les mesures d’higiene per prevenir contagis

*.-A la zona de recepció cal garantir una separació mínima de 2 metres entre treballadors i clients i, si no es pot mantenir aquesta distància, caldrà adoptar els equips de protecció necessaris segons el risc. Si hi ha zones en què es pugui preveure que hi pot haver aglomeracions o cues puntuals, es marcarà al terra els espais respectant la distància de 2 metres entre persones.

*.-És obligatori desinfectar tots aquells objectes manipulats pels clients o treballadors i s’ubicaran dispensadors de gel hidroalcohòlic o qualsevol altre desinfectant autoritzat a les zones d’accés o als punts de contacte amb el públic.

*.-Per a les unitats d’allotjament caldrà tenir un procediment documentat de neteja d’acord amb les mesures de prevenció i higiene davant el COVID19 indicades per les autoritats sanitàries. Aquest procediment ha d’incloure la retirada de residus i la reposició de material o productes de les cambres si s’ofereix aquest servei; també ha d’incloure el condicionament de les cambres o espais d’allotjament a la sortida del client; aquest procediment ha de concretar cada element que cal netejar, l’ordre en què s’ha de netejar, el producte químic utilitzat per a la desinfecció i l’equip de protecció necessari per a cada tasca, inclòs el processat de materials i productes i la seva neteja posterior.

 

*.-Abans d’obrir l’establiment cal netejar i desinfectar totes les instal·lacions, incloent zones de pas, zones de servei, cambres, parcel·les o espais d’allotjament. Es desinfectarà almenys cada dues hores els objectes i superfícies que hagin pogut tocar o manipular els clients (botoneres d’ascensor o màquines, passamans d’escales, poms de portes, timbres, aixetes de lavabos compartits, etc.)

 

Mesures d’higiene i prevenció per a clients

*.- Els clients han de conèixer en tot moment les condicions de restricció d’ús de les instal·lacions, se’ls comunicarà per escrit de manera prèvia a la confirmació de la reserva i durant la seva estada a l’allotjament.