al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes per als comerços en la Fase 1 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

DIUMENGE 17 MAIG 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes per als comerços en la Fase 1 decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19, us informem que el Govern de l’estat espanyol ha decretat l’establiment de la Fase 1 del desescalament de l’actual estat d’alarma que estarà vigent a la regió sanitària de Lleida a partir de les 00:00 hores del dia 18/05/2020.

 

 

Mesures relatives a les condicions de reobertura d’establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis associats (perruqueria, estètica o similar)

*.-Poden reobrir al públic els establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis que s’haguessin vist obligats a tancar com a conseqüència del decret de 14 de març de declaració de l’estat d’alarma, sempre que tinguin una superfície inferior als 400 m2 o que no estiguin inclosos en parcs o centres comercials. Per obrir han de complir els següents requisits:

-Reduir al 30% l’aforament dels locals comercials, garantir una separació mínima entre clients de 2 metres i, si no es pot garantir aquesta distància mínima, atendre els clients individualment.

-Disposar d’un horari d’atenció preferent per a persones de més de 65 anys, dins els horaris que aquestes persones tenen per poder sortir a la via pública, de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores.

*.-Poden reobrir els concessionaris de vehicles, les ITV, centres de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície, les entitats de jocs d’àmbit estatal (loteries o similars), sempre amb cita prèvia per als clients i sempre que no estiguin inclosos en un parc o centre comercial.

*.-Tos aquests comerços podran tenir sistemes de recollida de productes comprats per telèfon o on-line, sempre que evitin aglomeracions a l’interior o als accessos dels locals

*.-També podran tenir sistemes de repartiment a domicili per a determinats col·lectius (persones vulnerables o dependents).

*.-Els mercats municipals a l’aire lliure podran reobrir prioritzant els productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que no hi hagi manipulació directa dels productes per part dels consumidors. Es garantirà distanciament adequat entre parades per garantir la seguretat i la distància entre treballadors, clients i vianants. Es garantirà en tot cas la presència d’un 25% de les parades i una afluència d’1/3 de la clientela o s’augmentarà proporcionalment la superfície habilitada per a exercir l’activitat. Aquesta mesura caldrà comunicar-la a l’organisme competent en matèria de salut  de la Comunitat autònoma a què pertanyi.

 

Mesures d’higiene per als establiments i locals oberts al públic

*.-Tots els locals comercials faran una neteja i desinfecció de les instal·lacions dues vegades al dia, especialment poms de portes, taulells, mobles, baranes, màquines dispensadores, terra, carros, telèfons, penjadors, cistelles, aixetes etc. Una de les sessions de neteja i desinfecció es podrà fer al tancament del local al migdia o al llarg de la jornada de treball. Aquest horaris de tancament per neteja es comunicaran amb cartells o missatges de megafonia

*.-En cas que hi hagi treball per torns, després de cada torn de treball es desinfectarà el lloc de treball de cada persona, especialment taulells, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines, etc.

*.-Aquestes mesures també es faran en zones privades dels treballadors si n’hi ha, vestidors, armariets dels treballadors, lavabos, cuines i zones de descans, en cas que hi hagi més d’una persona treballant al local.

*.-Es revisarà el funcionament, neteja i desinfecció dels sanitaris, aixetes i poms de portes dels lavabos almenys una vegada al dia.

*.-En cas que els locals tinguin a disposició del públic màquines de vènding, bugaderies amb maquines d’autoservei o similars, el propietari de l’establiment haurà de garantir el compliment de les mesures d’higiene i desinfecció d’aquestes màquines i del local i informar amb cartells de les condicions d’ús als seus clients.

*.-Els clients dels establiments comercials no podran utilitzar els lavabos, excepte en cas que sigui estrictament necessari, en aquest cas es netejarà i desinfectarà immediatament els sanitaris, les aixetes i els poms de les portes.

*.-Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no impliquin contacte físic, evitant sempre que es pugui l’ús i intercanvi de diners en efectiu. Cal netejar i desinfectar el datàfon o el TPV després de cada ús.

 

 

Mesures d’higiene i protecció del personal laborals dels establiments i locals oberts al públic.

*.-Cal garantir una separació física mínima de dos metres amb el client i, si no es pot mantenir aquesta distància, cal instal·lar una protecció o barrera protectora, tipus pantalla o mampara.

*.-La distància entre parades als mercats ambulants serà com a mínim de 2 metres i entre parades i vianants també serà de 2 metres.

*.-Els establiments tipus perruqueria, centres d’estètica, fisioteràpia o similar que no poden garantir la distància mínima entre client i professional, cal utilitzar sempre material de protecció adequat que asseguri la protecció del treballador i del client; en tots els casos es garantirà separació mínima entre els clients de 2 metres com a mínim.

 

Mesures relatives a higiene dels clients a l’interior d’establiments, locals i mercats a l’aire lliure.

*.-Els clients només podran ser a l’interior de l’establiment el temps imprescindible per fer les compres o rebre el servei.

*.-Els establiments i local i els mercats  a l’aire lliure hauran d’assenyalar amb balises o marques a terra o cartells de forma clara la distància de seguretat interpersonal de 2 metres i que un venedor no podrà atendre més d’un client de forma simultània.

*.-Els establiments hauran de tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic o altres desinfectants autoritzats en condicions per poder-los fer servir a disposició dels clients a l’entrada del local. Es recomana la instal·lació d’aquests dispensadors a les rodalies dels mercats a l’aire lliure.

*.-Els comerços o mercats que tinguin zones d’autoservei, hauran de tenir algú del seu personal que serveixi els clients, de manera que no puguin agafar ells sols el producte.

*.-No hi pot haver a disposició dels clients productes de prova o destinats a la venda de cosmètics, perfumeria o similars que pugui manipular el client .

*.-Als establiments de venda o arranjament de roba o productes tèxtils o calçat, els emprovadors només es podran usar per una persona cada vegada i es netejaran i desinfectaran després de cada ús. En cas de prova d’una peça de roba o calçat que no es compri, el responsable del comerç l’ha d’higienitzar i desinfectar abans que se la pugui emprovar un altre client. Se seguirà el mateix procediment amb la devolució de peces.

 

Mesures en l’aforament dels locals comercials

*.-És obligatori que estigui exposat al públic l’aforament màxim de cada local tenint en compte la distància de seguretat de dos metres entre clients i que cada venedor només pot atendre un client cada vegada. També han d’exposar que és obligatori respectar la distància de seguretat de dos metres entre clients.

*.-Els locals han de tenir algun sistema de recompte del  seu aforament per no superar-lo

*.-La circulació de persones i la distribució d’espais dins el local es modificarà per garantir distància de seguretat interpersonal. Si el local disposa de dues portes se’n pot habilitar una per entrada i l’altra per a sortida per reduir el risc d’aglomeracions.

*.-Els establiments o locals comercials que tinguin pàrking regulat amb sistemes electrònics no podran fer funcionar el sistema regulador de tickets o targetes de manera automàtica i serà sempre un membre de personal de seguretat qui en faci el control manual.