al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes pel Govern de l’Estat espanyol relatives al “Plan para la transición a la nueva normalidad”

DIMECRES 29 ABRIL 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures establertes pel Govern de l’Estat espanyol relatives al “Plan para la transición a la nueva normalidad”

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19, us informem que el Govern de l’estat espanyol ha decretat una sèrie de mesures per iniciar el desescalament de l’actual estat d’alarma en diverses fases progressives destinades al retorn a l’activitat de la població.

 

La presa de decisions serà sempre competència del ministerio de Sanidad de l’Estat espanyol segons criteris sanitaris i epidemiològics. Pot haver-hi una assimetria entre territoris a l’hora de prendre decisions. Els territoris podran avançar cap a una nova normalitat amb velocitats diferents. Estableix la col·laboració de les Comunitats autònomes en la presa de decisions i les mesures s’aniran adaptant a les circumstàncies i a l’evolució de la pandèmia.

El ministro de Sanidad de l’Estat espanyol decidirà cada dues setmanes en quina de les fases es troba cada territori. El territori vindrà definits per la província o la illa i serà el ministre qui autoritzarà la transició d’una fase a una altra o el retrocés cap a una fase més restrictiva. Les autoritats autonòmiques, escoltades les autoritats locals, podran proposar al ministro de Sanidad que una comunitat autònoma es declari en una fase diferent del procés de desescalament.

 

Fase 0

Mesures laborals. Adopció del teletreball sempre que sigui possible. En els casos que sigui necessària l’activitat presencial hi haurà un esglaonament de l’entrada i sortida dels llocs de treball.

Mesures personals. Sortida regulada de menors i de gent gran. Gestió d’horts per a l’autoconsum situats al mateix municipi o als municipis veïns, sempre amb mesures de seguretat i garantint el distanciament social. Ús de mascareta en espais i transports públics.

Mesures serveis socials. Completar la incorporació de persones  treballadores socials especialment pel que fa als col·lectius més vulnerables.

Mesures Educació/universitats. Formació on line.

Mesures Ciència i innovació. No hi ha previstes activitats en aquesta fase.

Mesures Comerç minorista i activitat de prestació de serveis (perruqueria, estètica,...). Obertura de locals amb cita prèvia amb els clients per atenció personalitzada, fent ús de mampara de protecció o d’elements de protecció personal. Quan l’activitat faci necessari contacte amb el client, serà obligatori l’ús de mascareta i guants. S’ha de garantir un horari preferent per a persones més grans de 65 anys.

Mesures Hostaleria, restaurants, bars i cafeteries. Obertura d’establiments dedicats a la restauració per poder recollir i emportar al domicilis però no per al consum a l’interior de l’establiment.

Mesures Hotels i allotjaments turístics. No està permesa l’activitat en aquesta fase.

Mesures Agricultura. Manteniment de l’activitat actual del sector productiu agrícola i ramader.

Mesures Activitats culturals i d’oci. Obertura d’arxius.

Mesures Esport professional i federat. Entrenaments individuals, entrenaments bàsics de lligues professionals, activitat esportiva professional i federada sense contacte

Mesures Esport no professional. Activitat esportiva sense contacte (córrer, bicicleta, patinar, surf, etc.) sempre amb elements de protecció (distància mínima de seguretat o mascareta)

Mesures Cultes religiosos. No està permesa l’activitat en aquesta fase.

Mesures Mobilitat urbana i periurbana. Increment progressiu de la freqüència del transport i habilitació d’espais per a persones amb discapacitat.

Mesures Mobilitat terrestre de mitja i llarga distància (ferroviària i en autobús). Manteniment del servei actual limitat al 30% de la capacitat i habilitació d’espais per a persones amb discapacitat.

Mesures Mobilitat aèria. No està permesa l’activitat en aquesta fase.

Mesures Transport marítim.  Manteniment de l’activitat actual i habilitació d’espais per a persones amb discapacitat.

 

Fase 1.

Mesures laborals. Anàlisi d’exigències de Prevenció de Riscos Laborals adaptats al COVID19 de cadascuna de les activitats.

Mesures personals. Mesures de protecció específiques per als grups vulnerables. Contacte social en grups reduïts per a persones no vulnerables ni amb patologies prèvies. Limitació d’ocupació de vehicles privats excepte unitats familiars que podrà viatjar junts. Sales de vetlla obertes per a un nombre limitat de familiars de la persona difunta, amb protocols de seguretat i distanciament mínim.

Mesures serveis socials.  Reactivació progressiva de serveis socials en funció de les recomanacions sanitàries, amb atenció prioritària a col·lectius més desafavorits (persones amb discapacitats, teràpies d’atenció primària, ocupacional de rehabilitació i psicosocials). Atenció domiciliària i seguiment de persones grans que no visquin en una residència.

Mesures Educació/universitats. Obertura de centres educatius per a la desinfecció, condicionament i treball administratiu i preparatori de docents i personal auxiliar. Obertura d’Universitats per a desinfecció, condicionament i treball administratiu i d’investigació i obertura de laboratoris universitaris

Mesures Ciència i innovació. Reobertura de centres científics i tècnics no essencials. Celebració de seminaris o congressos científics o innovadors, de menys de 30 assistents i amb distància entre assistents de 2 metres com a mínim i garantint protocols de seguretat.

Mesures Comerç minorista i activitat de prestació de serveis (perruqueria, estètica,...). Obertura generalitzada de locals i petits comerços, exclosos els grans centres comercials, amb aforament limitat al 30%, garantint distància mínima entre  clients de 2 metres si és prou gran o amb només un client a l’interior si no es prou gran. Cal tenir amb horaris preferents establerts per a persones més grans de 65 anys i amb patologies prèvies. Inici de l’activitat de mercats a l’aire lliure limitant al 25% l’aforament de parades o ampliant la superfície.

 

Mesures Hostaleria, restaurants, bars i cafeteries. Obertura de terrasses amb limitació de l’aforament al 30% de la capacitat habitual o amb ampliació de la superfície quan sigui possible amb un increment proporcional de l’espai per a vianants al mateix tram de la via pública.

 

Mesures Hotels i allotjaments turístics. Obertura dels establiments, desinfecció i reforç de les normes de salut i higiene dels hotels, amb prohibició d’utilització de zones comunes per part dels clients i prohibició de servei de restauració.

 

Mesures Agricultura. Obertura d’activitats agropecuàries i pesqueres que tenien restriccions. Les activitats comercials agrícoles i ramaderes es regiran per les normes del comerç minorista.

 

Mesures Activitats culturals i d’oci. Obertura de biblioteques amb servei de préstec i lectura amb limitació d’aforament. Celebració d’actes i espectacles culturals en lloc tancats sempre amb menys de 30 assistents i màxim 1/3 de l’aforament. Celebració d’actes i espectacles culturals en lloc oberts sempre amb menys de 200 assistents asseguts i mantenint la distància de seguretat. Obertura de museus només per a visites amb 1/3 de l’aforament i amb control d’aglomeracions. Turisme actiu i de natura amb grups limitats de persones. Producció audiovisual i rodatge de sèries i cinema.

Mesures Esport professional i federat. Obertura de Centres d’Alt Rendiment Esportiu, per torns i  amb mesures de protecció limitades. Inici d’entrenament mitjà en lligues professionals.

 

Mesures Esport no professional. Obertura d’instal·lacions esportives a l’aire lliure sense públic (només per a esports sense contacte físic, atletisme, tennis...). Autorització d’activitats esportives individuals que no impliquin contacte físic a centres esportius amb cita prèvia, sense fer ús de vestidors.

 

Mesures Cultes religiosos. Possibilitat de celebració de cultes religiosos amb 1/3 de l’aforament i garantint la distància entre persones i l’ús de mitjans de protecció.

 

Mesures Mobilitat urbana i periurbana. Transports públics urbans i interurbans amb una freqüència de servei d’un 80 ó un 100%. Mesures de gestió de demandes de viatgers i establiment d’un factor d’ocupació de referència.

 

Mesures Mobilitat terrestre de mitja i llarga distància. Manteniment de les condicions actuals, limitació d’oferta de serveis al 30% i limitació d’ocupació de viatgers del 50%. Prohibició de càterings a bord.

 

Mesures Mobilitat aèria. No està permesa l’activitat en aquesta fase.

 

Mesures Transport marítim.  Manteniment de les condicions actuals amb ocupació del 50% de butaques amb més de 2 metres de distància entre passatgers. Es permet ocupació completa de cambrots per persones d’un mateix nucli familiar.

 

Fase 2

Mesures laborals. No es preveuen novetats respecte de la fase anterior.

 

Mesures personals. Mesures de protecció específiques per als grups vulnerables. Contacte social en grups més amplis no vulnerables i sense patologies prèvies. Permesos els viatges a segones residències dins la mateixa província. Celebració de casaments amb nombre limitat d’assistents. Sales de vetlla de difunts amb major nombre de familiars amb protocols de distància física i seguretat.

 

Mesures serveis socials. Autoritzades les visites a familiars i a persones amb discapacitats a residències i pisos tutelats (excepte residències de gent gran).

 

Mesures Educació/universitats. Obertura de centres d’educació infantil a nens fins a 6 anys sempre que les famílies acreditin que els dos progenitors han de fer treball presencial i amb aforament limitat. Inici de l’activitat dels cursos terminals (4t d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n Formació Professional de grau Mig i Superior i darrer any d’ensenyaments de règim especial) amb divisió al 50% dels grups de més de 15 estudiats mitjançant l’assistència alterna o els semigrups paral·lels. Obertura de centres d’educació especial amb assistència voluntària. Celebració de les EBAU Avaluació del Batxillerat per a l’accés a la Universitat (Selectivitat). Preparació de programes de reforç educatiu als centres per a alumnes que no estan compresos en els casos anteriors.

 

Mesures Ciència i innovació. Celebració de seminaris o congressos científics o innovadors, de menys de 50 assistents i amb distància entre assistents de 2 metres i garantint protocols de seguretat. Obertura de residències per a investigadors subjectes a les mesures dels establiments hotelers. Obertura al públic de museus de Ciència i Tecnologia i Cases de la Ciència amb les mesures vigents en la fase anterior per als altres museus i centres culturals.

 

Mesures Comerç minorista i activitat de prestació de serveis (perruqueria, estètica,...). Obertura al públic de centres  parcs comercials amb un aforament màxim del 40% i distància de seguretat de 2 metres entre clients i amb  prohibició de permanència a les zones comunes i a les àrees recreatives. Si no es possible distanciament de 2 metres a l’interior dels locals comercials es restringirà l’aforament interior a una persona. Establiment d’horari d’atenció preferent per a persones de més de 65 anys. Activitat de mercats a l’aire lliure limitant a 1/3 de l’aforament de parades o ampliant la superfície de manera similar a la fase 1. Obertura de centres educatius i de formació privats que no estiguin inclosos en les mesures d’Educació i Ciència amb limitació d’aforament, distanciament i mesures d’higiene i protecció.

 

Mesures Hostaleria, restaurants, bars i cafeteries. Autorització del consum per emportar i del consum a clients que estigui asseguts en taules a l’interior dels locals, cal garantir el servei a les taules i garantir-ne la separació mínima. L’aforament queda limitat a 1/3 de la capacitat. No es permet l’obertura de discoteques i bars nocturns.

 

Mesures Hotels i allotjaments turístics.  Obertura de les zones comunes dels establiments limitades a 1/3 de l’aforament. Les activitats d’hostaleria, cafeteria i restauració se sotmetran a les mesures previstes en aquell sector.

 

Mesures Agricultura. Represa de les activitats de caça i pesca esportives.

 

Mesures Activitats culturals i d’oci. Obertura de cinemes, teatres, auditoris i espais similars amb butaca preassignada i limitació d’aforament a 1/3 de la capacitat. Obertura de visites a monuments i altres equipaments culturals amb 1/3 de l’aforament, no hi estaran permeses les activitats culturals. Obertura de sales d’exposicions, de conferències i sales multiús amb 1/3 de l’aforament i control d’aglomeracions a l’entrada. Celebració d’actes i espectacles culturals en llocs tancats amb menys de 50 assistents i 1/3 de l’aforament com a màxim. Actes i espectacles culturals a l’aire lliure de menys de 400 assistents, asseguts i mantenint la distància de seguretat entre seients. Turisme actiu i de natura per a grups de persones més amplis.

 

Mesures Esport professional i federat. S’autoritzen els entrenaments bàsics de lligues no professionals federades. Entrenament total de lligues professionals. Reobertura de campionats professionals amb partits a porta tancada o amb limitació d’aforament i possibilitat de retransmissió televisiva.

 

Mesures Esport no professional. Celebració d’espectacles i activitats esportives a l’aire lliure amb aforament limitat de manera similar a les limitacions d’activitats culturals i d’oci de la fase 2. Obertura d’instal·lacions esportives amb espais tancats sense accés al públic (només per a esports sense contacte físic).

 

Mesures Cultes religiosos. Possibilitat de celebració de cultes religiosos amb 1/3 de l’aforament i garantint la distància entre persones i l’ús de mitjans de protecció.

 

Mesures Mobilitat urbana i periurbana. No es preveuen novetats respecte de la fase anterior.

 

Mesures Mobilitat terrestre de mitja i llarga distància. No es preveuen novetats respecte de la fase anterior.

 

Mesures Mobilitat aèria. No està permesa l’activitat.

 

Mesures Transport marítim.  No es preveuen novetats respecte de la fase anterior

 

Fase 3

Mesures laborals. Establiment de protocols de reincorporació presencial a les empreses per a l’activitat laboral amb ús d’EPI i altres mesures de seguretat, amb horari esglaonat i garanties de conciliació laboral.

 

Mesures personals. Mesures de protecció específiques per als grups vulnerables. Contacte social per a persones no vulnerables i sense patologies prèvies. Celebració de casaments amb nombre més ampli d’assistents amb protocols de distància física i seguretat. Sales de vetlla de difunts amb major nombre de familiars amb protocols de distància física i seguretat.

 

Mesures serveis socials. Previsió de desescalament i revisió del model per a residències de gent gran.

 

Mesures Educació/universitats. No es preveuen novetats respecte de la fase anterior.

 

Mesures Ciència i innovació. Celebració de seminaris o congressos científics o innovadors, de menys de 80 assistents i amb distància entre assistents de 2 metres com a mínim i garantint protocols de seguretat. Activitats de divulgació científica i tècnica i tallers informatius amb les restriccions necessàries de seguretat.

 

Mesures Comerç minorista i activitat de prestació de serveis (perruqueria, estètica,...). Autorització d’ús de les zones comunes i recreatives en centres comercials amb l’aforament limitat al 50% i distància de seguretat mínima de 2 metres entre clients. Activitat de mercats a l’aire lliure limitat al 50% de l’aforament de parades o ampliant la superfície. Cal garantir la distància de seguretat de 2 metres entre persones.

 

Mesures Hostaleria, restaurants, bars i cafeteries. Permès l’aforament al 50% de la capacitat garantint la separació entre clients. Es permet clients que consumeixin drets i asseguts a la barra amb una separació mínima d’1,5 metres. Aforament de terrasses al 50% de la capacitat o ampliant la superfície respectant la proporció entre taules/superfície del 50%. Obertura de discoteques i bars nocturns amb aforament màxim d’1/3 de la capacitat.

 

Mesures Hotels i allotjaments turístics. Obertura de zones comunes limitades al 50% de l’aforament excepte activitats d’hostaleria, restauració i cafeteria que se sotmetran a les restriccions d’aquell sector.

 

Mesures Agricultura. No es preveuen novetats respecte de la fase anterior

 

Mesures Activitats culturals i d’oci. Obertura de cinemes, teatres, auditoris i espais similars amb butaca preassignada i limitació d’aforament al 50% de la capacitat. Obertura de visites a monuments i altres equipaments culturals amb el 50% de l’aforament, no hi estaran permeses les activitats culturals. Obertura de sales d’exposicions, de conferències i sales multiús amb el 50% de l’aforament i control d’aglomeracions a l’entrada. Obertura de Sales d’arts escèniques i musicals amb aforament limitat a 1/3 de la capacitat. Actes i espectacles culturals en llocs tancats de menys de 80 persones amb limitació d’1/3 de l’aforament. Actes i espectacles culturals i parcs temàtics di d’oci a l’aire lliure de menys de 800 assistents, asseguts i mantenint distància de seguretat entre seients. Turisme actiu i de natura. Obertura de platges amb condicions de seguretat i distanciament.

 

Mesures Esport professional i federat. Autorització d’entrenament mitjà en lligues federades no professionals.

 

Mesures Esport no professional. Espectacles i activitats esportives a l’aire lliure amb aforament limitat de manera similar a les limitacions d’activitats culturals i d’oci de la fase 3. Obertura d’instal·lacions esportives amb espais tancats sense accés al públic (només per a esports sense contacte físic per exemple patinatge), amb públic limitat a 1 persona cada 20 m2. Celebració de partits amb un màxim d’1/3 de l’aforament, garantint separació de seguretat entre espectadors. Activitats esportives a l’aire lliure i en gimnasos limitat a 1/3 de l’aforament i sense permetre l’ús de vestidors.

 

Mesures Cultes religiosos. No es preveuen novetats respecte de la fase anterior

 

Mesures Mobilitat urbana i periurbana. Transports públics amb freqüència del 100%.

 

Mesures Mobilitat terrestre de mitja i llarga distància. Possible increment de l’ocupació d’autobusos i trens.

 

Mesures Mobilitat aèria. No està permesa l’activitat en aquesta fase.

Mesures Transport marítim.  Eliminació de la limitació per a l’embarcament de passatgers als ferries. Autorització de les activitats nàutiques d’esbarjo.

Galeria d'imatges