al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures de reobertura de les piscines municipals per a la temporada de bany 2020

DIMARTS 16 JUNY 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures de reobertura de les piscines municipals per a la temporada de bany 2020

 

L’actual situació derivada de la pandèmia mundial de COVID19 ens obliga a replantejar el servei de les piscines municipals per a aquesta temporada de bany 2020. Des de l’ajuntament hem volgut que les persones usuàries d’aquest servei i les noves usuàries coneguin les limitacions d’aquest any, perquè en cas de voler disposar d’abonament per a aquesta temporada siguin conscients de les condicions d’ús de les piscines.

1r Punt:

Les instal·lacions estaran obertes els mesos de juliol i agost de 2020. L’horari d’obertura serà a les 11 del matí i s’amplia l’horari d’obertura fins a les 9 del vespre.

2n Punt:

La normativa relativa a l’obertura de piscines municipals restringeix el seu aforament al 30% de la seva capacitat. Aquesta normativa estableix que a l’interior de la piscina només hi pot haver 2 persones cada 4m2 de làmina d’aigua; i que al recinte de les piscines s’ha de garantir un espai de 4 m2 per persona.

Pel que fa a les piscines municipals de Bellpuig això vol dir que a l’aigua hi podrà haver com a màxim 84 persones simultàniament i que hauran de garantir la distància mínima interpersonal de seguretat de 2 metres entre elles. Pel que fa a  l’espai del recinte de les piscines, fora del vas de la piscina, vol dir que hi podrà haver com a màxim 255 persones simultàniament i que cadascuna d’aquestes persones ha de tenir garantit un espai de 4m2.

3r Punt:

S’instal·larà un dispositiu de desinfecció del calçat i dispensadors de gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans, que hauran d’utilitzar obligatòriament totes les persones usuàries quan entrin dins el recinte de les piscines.

4t Punt :

La dutxa prèvia a entrar al vas de la piscina continuarà sent obligatòria i s’instal·laran dutxes amb dispositius automàtics que, d’una banda, minimitzen el consum d’aigua a aquella necessària per a dutxar-se i, d’altra banda, eviten la manipulació dels polsadors per part de les persones usuàries de les piscines.

5è Punt:

S’instal·larà megafonia per anar recordant a les persones usuàries les normes de seguretat i d’higiene que cal complir al recinte de les piscines.

6è Punt:

Els vestidors estaran tancats i estarà prohibit accedir-hi, serà obligatori accedir i marxar de la piscina amb la roba de bany posada.

7è Punt:

Els lavabos estaran tancats i només s’hi podrà accedir per petició de les persones usuàries, facilitant-los l’accés i desinfectant-los després de cada ús.

8è Punt:

Es durà a terme una desinfecció de les superfícies de risc, com poden ser poms de portes, baranes, escales d’entrada i sortida del vas de la piscina, zona de platja de les piscines, dutxes i qualsevol altre element o lloc de les instal·lacions que hagin pogut tocar o manipular les persones usuàries, segons estableix la normativa. Aquesta desinfecció coincidirà amb les desinfeccions que es faran entre els diferents torns de bany.

9è Punt:

S’instal·larà una cadira de plàstic cada 4 metres quadrats a disposició de cada persona usuària de cadascun dels torns de bany, 255 cadires en total. En aquesta cadira s’hi dipositaran tots els objectes personals (bosses, tovalloles, etc.) per evitar que entrin en contacte amb la gespa i, sobretot, per garantir la seva desinfecció després de l’ús per cadascuna de les persones usuàries, una vegada finalitzat el torn de bany. En cas que la persona usuària vulgui utilitzar la cadira per seure, els objectes personals els dipositarà sota de la cadira utilitzada.

10è Punt:

És obligatori respectar la distància de seguretat de 2 metres a les persones usuàries dins el vas de la piscina i fer ús de mascareta o mantenir la distància de seguretat interpersonal de 2 metres quan les persones usuàries interactuïn una vegada fora del vas de la piscina.

11è Punt:

La normativa estableix obligatòriament un sistema de reserva per poder accedir al recinte de les piscines. S’implantarà un sistema de reserva amb cita prèvia que, prioritàriament, es farà mitjançant un aplicatiu informàtic i complementàriament podrà ser per telèfon. A l’hora de reservar caldrà facilitar les dades de nom, cognoms i número d’abonament.

12è Punt:

Per poder establir el sistema de cita prèvia de manera eficient només es podrà accedir a les piscines si es disposa d’un abonament de temporada i queda suprimit l’accés amb entrades

13è Punt:

La utilització de les piscines municipals serà en diversos torns de bany per poder garantir l’accés d’un major nombre de persones usuàries. Així:

De 11 a 13:00- Primer torn de bany per a gent de totes les edats, però recomanat per a persones més grans de 60 anys i per a persones adultes acompanyades de menors de 12 anys.

De 13:00 a 13:30- Desinfecció general de les instal·lacions

De 13:30 a 16:00- Instal·lacions obertes exclusivament per a la pràctica de la natació per carrers habilitats i a activitats aquàtiques com l’aquagym.

De 16:00 a 16:30- Desinfecció general de les instal·lacions

De 16:30 a 18:30- Segon torn de bany per a gent de totes les edats.

De 18:30 a 19:00- Desinfecció general de les instal·lacions

De 19:00 a 21:00- Tercer torn de bany per a gent de totes les edats.

De 21:00 a 21:30- Desinfecció general de les instal·lacions i manteniment.

14è Punt:

Estarà vigent un règim sancionador que permetrà vetar l’entrada a les instal·lacions d’aquelles persones que, de manera reiterada, incompleixin les normes de seguretat establertes a les piscines municipals. Es deixarà constància d’aquest incompliment en un full d’incidències que elaborarà el personal laboral encarregat de la gestió de les piscines. Tres incompliments comportaran una sanció que consistirà en prohibir l’entrada a la persona infractora durant una setmana. Si aquesta persona reincideix en aquest incompliments quan n’hagi acumulat 9 se li impedirà l’entrada per tota la resta de la temporada

15è Punt:

La persona que manifesta la seva voluntat de comptar amb abonament per a les piscines municipals per a la temporada de l’any 2020, manifesta que coneix, que es compromet i accepta complir amb la normativa i obligacions dictades per l’ajuntament i amb el règim sancionador establertes de manera extraordinària com a conseqüència de la pandèmia de COVID19.

16è Punt:

Les persones que normalment són usuàries d’aquest servei cada any i que tenen domiciliat el pagament de l’abonament tenen fins al 23 de juny per manifestar per escrit a l’ajuntament que no desitgen disposar d’abonament per a aquesta temporada. En cas contrari s’entén que volen disposar de l’abonament.

17è Punt:

Les persones que no siguin usuàries habituals del servei de les piscines mitjançant abonament o les que ho vulguin ser per primera vegada també tenen fins al 23 de juny per contractar l’abonament individual o familiar.

18è Punt:

Les quotes dels abonaments per a aquesta temporada són de 60€ l’abonament familiar, 33€ l’abonament individual i 45€ l’abonament de famílies nombroses.

19è Punt:

Si aquesta temporada no s’arriba al 80% d’abonaments contractats respecte d’una temporada normal, entenem que una part important dels potencials usuaris no volen fer ús del servei de piscines en les condicions d’aquest any i l’Ajuntament es reserva el dret a suspendre el servei de piscines municipals aquesta temporada.

Aquestes són les mesures de seguretat que estan vigents a dia d’avui pel que fa a les piscines municipals, probablement l’avenç en les fases que tenim per davant i la finalització de l’estat d’alarma i la situació de nova normalitat ens permetran reduir l’exigència d’aquestes mesures de seguretat i gaudir d’un servei de les piscines municipals més similar al d’altres anys.

Les persones usuàries que decideixin donar-se de baixa per a aquesta temporada ho poden fer amb un document que se’ls facilitarà a l’Ajuntament de Bellpuig de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00.