al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures adoptades pel que fa suspensió del cobrament de taxes municipals

DISSABTE 21 MARÇ 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre les mesures adoptades pel que fa suspensió del cobrament de taxes municipals

 

Atenent l’Estat d’Alarma vigent amb motiu de l’epidèmia de COVID-19 l’Ajuntament de Bellpuig us informa del contingut del Decret d’alcaldia de 20 de març relatiu a la suspensió del cobrament de taxes de serveis que l’ajuntament ha deixat de prestar

 

Llar d’Infants Municipal, Escola Municipal de Música i Gimnàs Municipal

Les quotes del mes de març dels serveis educatius de la Llar d’infants municipal, de l’Escola municipal de música i del gimnàs municipal que van cessar la seva activitat el dia 13 de març de 2020, només es farà efectiu l’import dels dies en què efectivament s’ha prestat el servei, és a dir, des del dia 01/03/2020 al dia 12/03/2020

Terrasses de bars, restaurants, parades de mercats i similars

Les quotes de les taxes per ocupació privativa de la via pública corresponents a terrasses de bars, restaurants, parades de mercat o similars corresponents al mes de març, únicament comprendran l’import dels dies en què aquesta ocupació s’hagi pogut fer efectiva. En el cas de bars i restaurants des del dia 01/03/2020 al dia 13/03/2020. En el cas de parades de mercat i similar els dies que s’hagi pogut fer efectiva aquesta ocupació.

El cobrament de les taxes esmentades en els punts anteriors es restablirà quan, d’acord amb la normativa estatal i autonòmica que resulti aplicable, es puguin prestar efectivament els serveis i sigui possible l’ocupació privativa del domini públic