al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre la modificació del calendari de cobrança de tributs de l’Organisme Autònom de Recaptació de Tributs de la Diputació de Lleida

DISSABTE 25 ABRIL 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre la modificació del calendari de cobrança de tributs de l’Organisme Autònom de Recaptació de Tributs de la Diputació de Lleida

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19 us informem que la Diputació de Lleida ha modificat el seu calendari de cobrança a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs. Això afecta la recaptació dels tributs locals perquè l’ajuntament de Bellpuig els té transferits a aquest organisme.

 

Impost sobre vehicles de Tracció mecànica:

-Contribuents que tinguin el rebut domiciliat la càrrega del tribut serà el 21 de maig

-Contribuents que no tinguin el rebut domiciliat, el termini de pagament voluntari acaba el 25 de maig

 

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de característiques especials (IBI i BICES), inici de cobrança el 15 de juny de 2020.

-Contribuents que tinguin el rebut domiciliat la càrrega del tribut es farà en aquestes dates:

Càrrega dels rebuts de taxes l’01 de juliol de 2020

Càrrega d’1/3 del rebut (IBI i BICES), 01 de juliol de 2020

Càrrega del 2/3 del rebut (IBI i BICES), 03 de setembre de 2020

Càrrega del 3/3 del rebut (IBI i BICES), 04 de novembre de 2020

 

-Contribuents que no tinguin el rebut domiciliat, el termini de pagament voluntari acaba el 17 d’agost de 2020.

 

Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega (IBI rústega) i Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), inici de cobrança el 14 d’octubre de 2020

 

-Contribuents que tinguin el rebut domiciliat la càrrega de les domiciliacions serà el 4 de novembre de 2020

-Contribuents que no tinguin el rebut domiciliat, el termini de pagament voluntari acaba el 15 de desembre de 2020