al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre la crida de la Generalitat de Catalunya per a la creació d’una borsa de voluntariat de treballadors públics

DIVENDRES 27 MARÇ 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre la crida de la Generalitat de Catalunya per a la creació d’una borsa de voluntariat de treballadors públics

 

Atenent l’Estat d’Alarma vigent amb motiu de l’epidèmia de COVID-19 l’Ajuntament de Bellpuig us informa de la crida que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha llençat per a la creació d’una borsa de voluntariat de treballadors públics per fer tasques de suport administratiu i tècnic als Departaments de Salut i Interior. Adjunt a aquest comunicat podeu trobar un arxiu amb el formulari de sol·licitud

 

Els treballadors i treballadores de la Generalitat que tenen concedits permisos per deures inexcusables de caràcter públic durant el període de confinament, podran sol·licitar la prestació de serveis voluntaris en la modalitat de teletreball per atendre les accions organitzades des del Departament de Salut o el Departament d’Interior amb motiu de la pandèmia del coronavirus. Les funcions que duran a terme són les pròpies dels cossos i escales d’administració i tècnic.

L’increment de l’activitat administrativa en l’àmbit de la salut, protecció civil i seguretat ha posat de manifest la necessitat d’ampliar els efectius de personal. Per donar-ne resposta, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha proposat avui l’atribució temporal de funcions de reforç en aquests àmbits perquè les mancances de personal s’atenguin amb els recursos existents i disponibles dels departaments de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

La mesura també es podrà estendre a la resta de departaments que tinguin necessitat de reforç amb motiu de les mesures adoptades pel COVID-19.  L’atribució temporal de funcions en la modalitat de teletreball interromp el permís per deures inexcusables de caràcter públic. 

Fitxers adjunts