al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre l’entrada en vigor dels Plans Sectorial de Desconfinament aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

DIVENDRES 19 JUNY 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre l’entrada en vigor dels Plans Sectorial de Desconfinament aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

 

L’Estat d’alarma, decretat per l’Estat espanyol el passat 14 de març i les fases instaurades pel govern espanyol per a la “Transición a la Nueva Normalidad” amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19 han finalitzat a Catalunya. Us informem que ha entrat en vigor la Fase de Represa decretada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que ha decretat una sèrie de plans sectorial de desconfinament d’obligat compliment per part de les administracions públiques i la ciutadania. Els plans de desconfinament sectorials de la Generalitat són revisats per un equip de coordinació integrat pels departaments de Salut i Interior i per un equip de representants del món local abans de presentar-los a les reunions del Comitè Tècnic del pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, i, un cop tenen el vistiplau del Comitè Tècnic, són aprovats pel Comitè de Direcció del mateix pla.

 

Activitats de lleure: casals d’estiu, campaments, colònies, acampades i rutes

*.-Criteris bàsics per a l'organització de les activitats esportives d'estiu per a menors de 18 anys.

*.-Criteris generals per a la organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020

*.-Protocol específic per a acampades i rutes

*.-Protocol específic per a colònies

*.-Protocol específic per casals d’estiu

 

Administració pública

*.-Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generalitat amb motiu del coronavirus, en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de treball

*.-Pla de desconfinamet dels serveis de la Secretaria de Treball

*.-Pla de desconfinament dels serveis de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

*.-Pla d’acció de la Direcció General d’Atenció Ciutadana

*.-Pla d’acció sobre el desconfinament de la funció pública

*.-Balanç de l’activitat desenvolupada durant la situació de confinament derivada de la crisi sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) i Pla d’acció per al procés de desescalada en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya

*.-Pla de contingència de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per realitzar activitat acadèmica presencial durant el període de pandèmia pel Virus COVSARS-2

 

 

Afers religiosos

*.-Pla de desconfinament d'afers religiosos

 

Bany i serveis associats

*.-Protocol de mesures addicionals i preventives motivades per la COVID-19 per a la gestió de les aigües de bany (platges i bany interior), zones on es practica el bany, i serveis associats.

 

Centres de dia gent gran

*.-Mesures i recomanacions per a l’obertura dels serveis de Centre de dia per a gent gran en les fases de desconfinament per la COVID 19.

 

Centres docents

*.-Pla Modificació del Pla d'obertura dels centres docents en fase 2 i noves mesures en fase 3

Pla d’obertura de centres educatius en fase 2

 

Espectacles culturals, llibreries i sales d’art

*.-Condicions per a locals, establiments o espais a l’aire lliure, en què es duen a terme actes i espectacles culturals, durant el desconfinament. Fases 1 i 2 àmbit municipal: festivals d’estiu i festes majors

*.-Pla de desconfinament del sector cultural. Cinemes

*.-Pla de desconfinament del sector cultural. Galeries d’art

*.-Pla de desconfinament del sector cultural. Llibreries

*.-Pla de desconfinament gradual i nova normalitat en l’àmbit de Memòria Democràtica i el Centre d’Història Contemporània de Catalunya

 

Instal·lacions esportives

*.-Pla d’acció per desconfinament esportiu de Catalunya (Departament de Presidència)

 *.-L’aforament de les instal·lacions esportives durant el desconfinament de la COVID-2019.

 

Locals i establiments a l’aire lliure

*.-Condicions per a locals, establiments o espais a l’aire lliure, en què es duen a terme actes i espectacles culturals, durant el desconfinament. Fases 1 i 2 àmbit municipal: festivals d’estiu i festes majors.

 

Residències de gent gran

*.-Pla de desescalada en centres residencials

 

Serveis d’atenció a la infància

*.-Instrucció 3/2020, de 20 de maig de 2020, per la qual es dicten les mesures pel desconfinament progressiu dels serveis en l’àmbit de les competències de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció

*.-Pla de desconfinament dels serveis d’atenció a la infància, l’ adolescència i la joventut.

 

Serveis per a persones amb discapacitat

*.-Mesures i recomanacions per a l’obertura dels serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat en les fases de desconfinament per la COVID 19

 

Serveis socials

*.-Pla de Desconfinament  dels equipaments i serveis de la  Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

*.-Mesures excepcionals i recomanacions a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials en relació al desescalament del confinament davant l’epidèmia de la COVID-19 per territoris en Fase 1

 

Podeu trobar el detall de tots aquests plans de desconfinament al següent enllaç:

 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-de-desconfinament/