al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre l’entrada en vigor de les mesures que regulen la posada en funcionament de discoteques i locals d’oci nocturn.

DILLUNS 22 JUNY 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre l’entrada en vigor de les mesures que regulen la posada en funcionament de discoteques i locals d’oci nocturn.

 

Atenen a l’entrada en vigor de la Fase de Represa decretada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, us informem de les mesures de limitació establertes per a discoteques i locals d’oci nocturn.

*.- Els locals de discoteca i establiments d'oci nocturn només poden obrir al públic per al consum, tant les terrasses a l'aire lliure com els espais tancats. El consum es pot fer a la barra o a les taules sempre que els usuaris estiguin asseguts.

*.-La zona de ball no es pot habilitar per a la seva activitat habitual però es pot habilitar per a l'activitat de consum si s’hi instal·len taules. En absència de taules per al consum, no es pot accedir a la zona de ball, i caldrà establir barreres físiques o de control permanent que garanteixi que no se'n fa ús.

*.-En tot cas, els titulars d'aquestes activitats han d'assegurar que s'apliquen les mesures generals de seguretat i prevenció previstes per la Generalitat en la Fase de Represa

*.-També estan obligats a l'acompliment general de les mesures de seguretat i prevenció establertes, en especial les condicions previstes específicament per a l'aforament en establiments i activitats d'hostaleria i restauració.

*.-Les zones de ball o altres instal·lacions similars situades en tot tipus d'establiments, incloent-hi els d'hostaleria i restauració, els allotjaments turístics i altres de similars, poden desenvolupar la seva activitat exclusivament en el cas que el seu ús quedi reservat completament a grups de persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual i és obligatori sempre disposar d’un registre de les persones assistents.