al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre l’ampliació de les mesures de l’Estat d’Alarma decretada pel govern de l’Estat espanyol pel que fa a les persones treballadores

DILLUNS 30 MARÇ 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre l’ampliació de les mesures de l’Estat d’Alarma decretada pel govern de l’Estat espanyol pel que fa a les persones treballadores

 

Atenent les mesures dictades pel Govern de l’Estat espanyol en el decret 10/2020 de 29 de març, com a conseqüència de la Pandèmia de COVID-19. posem en el vostre coneixement la següent informació:

 

El contingut del decret és aplicable a totes les persones treballadores per compte d’altres que prestin serveis en empreses del sector públic o privat i que la seva activitat no hagués quedat paralitzada pel decret d’Estat d’Alarma 463/2020 de 14 de març.

Queden excloses les persones treballadores dels sectors que aquest decret considera com a essencials. Les persones treballadores en empreses que estiguin tramitant un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació com a conseqüència de la pandèmia. Les persones treballadores de baixa per incapacitat temporal. Les persones treballadores que poden seguir desenvolupant la seva feina per teletreball o similar.

Totes les persones treballadores incloses en aquest decret gaudiran d’un permís retribuït que durarà des del 30 de març al 9 d’abril ambdós inclosos. El permís dona dret a la retribució com si aquestes persones estiguessin treballant, inclou el salari base i complements salarials.

La recuperació per part de l’empresa de les hores de treball compreses en el període en què durarà el permís retribuït es podrà fer des de l’endemà de la finalització de l’Estat d’Alarma, fins al 31 de desembre de 2020. Aquesta recuperació es negociarà entre l’empresa i els representants legals dels treballadors. La recuperació d’aquestes hores mai podrà comportar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal que estableix la llei i el conveni col·lectiu de cada sector.

Les empreses que hauran d’aplicar aquet permís retribuït podran establir un número mínim de la seva plantilla per cada torn de treball amb l’objectiu de mantenir l’activitat mínima indispensable, com si es tractés d’un cap de setmana. Si és impossible cessar immediatament l’activitat, les empreses podran treballar el dia 30 de març a fi i efecte d’aplicar les mesures contingudes en aquest decret.

 

Queden exempts d’aquest decret i per tant poden continuar fent la seva activitat amb normalitat:

1.- Minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris i veterinaris, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet o telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies, activitats d’hostaleria a domicili, transport de mercaderies per garantir abastiment de productes bàsics, trànsit duaner a fronteres, ports o aeroports, subministrament d’energia elèctrica, derivats del petroli i gas natural, protecció d’infraestructures crítiques o essencials per assegurar l’abastiment de la població i els serveis essencials-

2.-Activitats relacionades amb la cadena d’abastiment del mercat i funcionament i producció de bens i serveis de primera necessitat, aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o altres productes per a la protecció de la salut-

3.-Serveis d’hostaleria i restauració de lliurament a domicili

4.-Cadena de producció i distribució de bens ,serveis de tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualsevol que garanteixi la prestació dels serveis sanitaris

5.-Activitast imprescindibles per al manteniment de l’activitat industrial de productes, equips i materials necessaris per a les activitats essencials.

6.-Subministraments, equips o materials per garantir el servei de transport de persones i mercaderies

7.-Serveis penitenciaris, de seguretat, de protecció civil, salvament marítim, salvament, prevenció i extinció d’incendis, seguretat de mines i tràfic i seguretat vial. També les perdones que fan serveis de seguretat privada, resposta a serveis d’alarmes, rondes i vigilància.

8.-Garantia de manteniment de material i equipaments de les forces armades.

9.-Centres serveis i establiments sanitaris i d’atenció a persones grans, dependents o amb discapacitat, treballadors de centres I+D i biotecnològics amb vinculació amb l’epidèmia de COVIS-19. Serveis funeraris i activitats relacionades.

10.-Centres i serveis d’atenció sanitària d’animals

11.-Venda de premsa i mitjans de comunicació o agències de notícies públiques i privades, impressió i distribució de premsa.

12.-Serveis financers inclosos, bancaris, assegurances i inversió per garantir els serveis essencials

13.-Empreses de telecomunicacions, audiovisuals i serveis informàtics essencials.

14.-Serveis de protecció i atenció de víctimes de violència masclista

15.-Advocats, procuradors, treballadors socials, traductors, intèrprets i psicòlegs relacionats amb les activitats processals dels jutjats.

16.- Serveis d’assessoria legal, gestors administratius i graduats socials serveis de prevenció de riscos laborals en qüestions urgents 

17.-Notaries i registres en serveis essencials.

18.-Serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, recollida, gestió i tractament de residus, tractament d’aigües residuals, descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes

19.-Centres d’acollida de Refugiats i d’Estada Temporal d’Immigrants i entitats que operen en Protecció Internacional i Atenció Humanitària.

20.-Activitats d’abastiment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.

21.-Activitast per garantir serveis meteorològics de predicció i observació.

22.-Servei postal universal, recollida, admissió, transport, classificació, distribució i entrega.

23.-Importació i subministrament de material sanitari, inclòs logística, transporta i emmagatzematge

24.-Distribució i entrega de productes adquirits per internet, telèfon o correspondència.

25.-Qualsevol altre servei considerat essencial.