al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre l’actualització de les mesures que afecten els transports de persones decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad”

DIMARTS 12 MAIG 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre l’actualització de les mesures que afecten els transports de persones decretada pel Govern de l’Estat espanyol dins el “Plan para la transición a la nueva normalidad” 

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19, us informem que el Govern de l’estat espanyol ha actualitzat les condicions que afecten el transport i la mobilitat de persones. 

*.-En les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L en general, amb dues places homologades (conductor i passatger), poden viatjar dues persones sempre que o bé portin casc integral amb visera, o bé utilitzin mascareta, o bé resideixin al mateix domicili. L'ús de guants serà obligatori pel passatger i també pel conductor en el cas de motocicletes i ciclomotors destinats a ús compartit. A aquests efectes, estan admesos els guants de protecció de motoristes.

*.-En els transports privats de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que totes resideixin al mateix domicili. En aquest supòsit, no serà necessari l'ús de mascareta.

*.-En els transports privats de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, quan no totes convisquin en el mateix domicili, es podran desplaçar dues persones per cada fila de seients, sempre que utilitzin mascareta i respectin la màxima distància possible entre els ocupants. En aquest supòsit,  en els vehicles de cinc places podran viatjar el conductor i tres passatgers, dues als seients del darrera, deixant buit el seient del mig. En els de nou places, el conductor i cinc persones més, dues per cada fila, deixant buit el seient del mig.

*.-En els vehicles en què, per les seves característiques tècniques, únicament es disposi d'una fila de seients, com en el supòsit de cabines de vehicles pesants, furgonetes, o altres, podran viatjar com a màxim dues persones, sempre que els seus ocupants utilitzin mascaretes i guardin la màxima distància possible. En cas contrari, únicament podrà viatjar al conductor.

*.-En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, es podran desplaçar dues persones per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor, s'ha de garantir, en tot cas, la distància màxima possible entre els seus ocupants. En el cas que tots els usuaris convisquin en el mateix domicili, podran anar tres persones per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor.

*.-En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autobús, així com en els transports ferroviaris, en els quals tots els ocupants hagin d'anar asseguts, l'operador limitarà l'ocupació total de places de manera que els passatgers tinguin un seient buit contigu que els separi de qualsevol altre passatger. Com a única excepció a aquesta norma l'operador de transports públics podrà ubicar en seients contigus a persones que viatgin juntes i convisquin en el mateix domicili, encara que significa una ocupació superior a la permesa. En tots els casos, en els autobusos es mantindrà sempre buida la fila posterior a la butaca ocupada pel conductor. En la distribució de l'ocupació es prestarà especial atenció a l'habilitació d'espais per a persones amb discapacitat.