al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre els ajuts que ha previst el Govern de la Generalitat de Catalunya per a persones treballadores, petites i mitjanes empreses i persones o col·lectius vulnerables.

DIJOUS 07 MAIG 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre els ajuts que ha previst el Govern de la Generalitat de Catalunya per a persones treballadores, petites i mitjanes empreses i persones o col·lectius vulnerables.

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19, us informem que la Generalitat de Catalunya ha establert una sèrie d’ajuts per a treballadors, petita i mitjana empresa i per a persones o col·lectius vulnerables

 

Ajuts de consum

Descomptes en la factura de la llum.El bo social elèctric proporciona descomptes del 25% o del 40% en la factura elèctrica i aplica tant a usuaris domèstics com a autònoms.

Adquisició de subministraments bàsics. Abonament únic de 200€ per fer front a les despeses de subministraments bàsics com les de farmàcia, d'alimentació... Cal tenir persones a càrrec.

 

Descomptes en la factura de l’aigua. Reducció del 50% del cànon de l'aigua per a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig).

 

Moratòria per al tall de servei de telèfon i internet. Durant l'estat d'alarma les empreses de telecomunicacions no poden tallar el subministrament del servei de telèfon i internet.

 

 

Ajuts per a treballadors

Subsidi per a persones treballadores de la llar. Ajut econòmic mensual per a persones empleades de la llar que hagin vist reduïda la seva jornada o hagin deixat de prestar serveis en algun dels domicilis en els quals treballen o en tots. Es cobrarà el dia 10 de cada mes.

 

Atur per a afectats per un ERTO. Les persones que estan afectades per un expedient regulació temporal d'ocupació (ERTO) no cal que facin la inscripció a l'atur.

 

Ajuts per a la fi dels contractes temporals. Pagament únic d'uns 430 euros per a persones treballadores que hagin acabat contractes temporals durant l'estat d'alarma.

Adaptació de la jornada laboral per cures. Les persones que han de tenir cura d’un familiar poden adaptar i/o reduir la seva jornada laboral.

 

 

Ajuts per a l'economia personal i familiar

Ajornament dels préstecs i targetes de crèdit. Moratòria de tres mesos en el pagament de les quotes de préstecs no hipotecaris, crèdits o targetes de crèdit per a persones que han patit una greu disminució d'ingressos a causa de la crisi de la COVID-19.

Allargament del termini per al pagament de l’impost sobre successions. S'allarga el termini per autoliquidar l'impost de successions fins a 2 mesos addicionals un cop finalitzi l'estat d'alarma.

 

Ajuts d'habitatge

Ajornament de la hipoteca. Moratòria de 3 mesos per al pagament de les quotes de les hipoteques de l’habitatge habitual i immobles d'empresaris i professionals amb reducció d'ingressos a causa de la COVID-19.

Moratòria dels desnonaments. Durant l’estat d’alarma es pot sol·licitar l’aturada d’un desnonament si l'arrendatari està en situació de vulnerabilitat econòmica o social.

Prórroga dels contractes de lloguer. És una pròrroga extraordinària de 6 mesos per als contractes d’arrendament d’habitatge habitual que finalitzen durant l’estat d’alarma.

Ajornament del lloguer en habitatges públics. Suspensió de la facturació dels contractes de lloguer dels pisos i locals comercials del parc d’habitatges públics de la Generalitat des de l'abril i fins que duri la situació d'excepcionalitat.

Ajornament del lloguer de grans propietaris. Ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer o reducció del 50% per a inquilins de grans propietaris, d’empreses o públics que no són de la Generalitat.

Pagament de lloguer a majors 65 anys i a dones víctimes de violència masclista. Avançament del pagament dels ajuts al lloguer als col·lectius especialment vulnerables, com són la gent gran i les dones que han patit violència masclista.

Microcrèdits per pagar el lloguer (petits propietaris). Microcrèdits al 0% d'interès per fer front al pagament del lloguer d'habitatges de petits propietaris. Cal demanar primer l'ajornament del pagament. Es demana a l'entitat bancària abans del 30 de setembre.

 

Ajuts per a empreses i autònoms

Mesures econòmiques i socials. Tots els ajuts destinats a les empreses i els autònoms organitzats per sectors

 

Podeu accedir amb més detall a tota aquesta informació a:

http://gen.cat/ajutscrisicoronavirus