al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre els ajuts persones Treballadores en el règim d’Autònoms del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat

DILLUNS 06 ABRIL 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre els ajuts persones Treballadores en el règim d’Autònoms del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19 us informem sobre el programa d’ajut a Autònoms que ha llençat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya:

Es tracta d’un ajut de fins a 2.000€, amb l’objectiu de garantir un salari del mes de març de 950€. Limitat als autònoms com a persones físiques, donats d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i que hagin vist suspesa la seva activitat arran del decret de l’estat d’alarma

Per optar-hi cal que el resultat econòmic del mes de març del 2020 hagi estat inferior a 950€ i haver tingut una reducció mínima del 35% dels ingressos en relació al mes de març del 2019. La base imposable de la darrera declaració de la renda ha de ser igual o inferior a 25.000€

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia dilluns 6 d’abril i s’estendrà fins a esgotar el crèdit pressupostari. S’ha de tramitar via telemàtica, amb certificat digital. En cas de no disposar-ne, es podrà fer també amb l’idCAT Mòbil

https://idcatmobil.seu.cat/

 Les resolucions seran per ordre d’entrada, fins a esgotar la partida prevista de 7,5 milions/€. El tràmit no requereix adjuntar cap documentació justificativa d’ingressos ni despeses, només una declaració responsable

El termini màxim de resolució serà el 5 de juny, s’abonarà en un únic pagament. L’administració podrà requerir documentació justificativa fins al 31 de desembre del 2020